Utrikesdepartementet- Bank-gruppen på enheten för multilateralt utvecklingssamarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.regeringen.se/

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

UD-MU ansvarar för utvecklings- och reformfrågor inom FN och de multilaterala utvecklingsbankerna samt för humanitärt bistånd och globala miljö- och klimatfrågor. I ansvarsområdet ingår FN:s fonder, program och fackorgan, FN:s ekonomiska och sociala verksamhet, FN:s humanitära verksamhet, Världsbanksgruppen och regionala utvecklingsbanker. Bank-gruppen ansvarar främst för Sveriges politik gentemot de multilaterala utvecklingsbankerna.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att arbeta nära handläggarna i Bank-gruppen och få en god inblick i Sveriges arbete med utvecklingsfrågor genom de multilaterala utvecklingsbankerna. Detta ger kunskaper i, och erfarenheter av, de arbetsuppgifter, rutiner och beslutsformer som förekommer inom Regeringskansliet. Arbetsprocesser kan exempelvis vara regeringsbeslut, regeringskanslibeslut, underlag inför styrelsemöten, underlag till politiska ledningen och arbete med kommunikationsfrågor. En praktikplats på Bank-gruppen ger även en god inblick i den verksamhet de multilaterala utvecklingsbankerna bedriver.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Du har ett intresse för utvecklingsfrågor

– Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

– Du har en relevant utbildning (globala studier, nationalekonomi, statsvetenskap, juridik eller liknande)

– Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp

– Du har ett intresse för hur arbetet på Regeringskansliet bedrivs

– Du har en god analytisk förmåga

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Du har erfarenhet av att verka i ett utvecklingsland

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser