Sida- Avdelningen för Asien, Nordafrika och Humanitärt stöd- Enheten för Mellanöstern (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida arbetar för att minska fattigdomen i världen. Sida har framför allt tre uppgifter: 1) att på regeringens uppdrag föreslå strategier och policyer för svenskt utvecklingssamarbete 2) att genomföra strategierna och hantera insatser, – inklusive uppföljning och utvärdering av resultat – och 3) att delta i Sveriges påverkansarbete och dialog med andra länder, givare och mottagarländer, samt internationella organisationer och andra aktörer.

Vad innebär praktiken?

Att delta i handläggning av biståndsprojekt d.v.s. beredning och uppföljning av projekt samt bistå i arbetet med att ta fram en ny resultatstrategi för Mellanöstern (styrdokument för biståndet till Mellanöstern). Delta i andra av enhetens uppgifter t.ex delta i och/eller anordna och följa upp möten.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Relevanta akademiska kunskaper (samhällskunskap, internationella relationer, juridik, nationalekonomi eller liknande)

– Kunskap om Mellanöstern (t.ex. akademisk eller arbetslivs)

– Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)

– Goda kunskaper i engelska (tal och skrift)

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete

– Erfarenhet från Mellanöstern

– Kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter framförallt gender och/eller yttrandefrihet

– Tala/förstå arabiska

Övrig information

Praktiken måste göras som en del av din utbildning, du måste vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola för att söka. Praktikanten ska vara försäkrad genom universitetet/högskolan och kunna tillgodoräkna sig praktiken som högskolepoäng. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser