Fåtölj 27/1: Kina och den afrikanska utvecklingen – en kritisk granskning

27 januari, 2015 - kl. 18:00 till 19:30

Nu börjar en ny termin med spännande FUF-fåtöljer! Till vårens premiär har vi bjudit in Henning Melber, senior advisor och tidigare chef på Dag Hammarskjöld Foundation och professor vid universiteten i Pretoria och Bloemfontain i Sydafrika, för att prata om Kinas roll i Afrikas utveckling. Sedan 2000-talet har Kina blivit en ny och inflytelserik global spelare, inte minst inom den internationella politiken och ekonomin. Kinas expansion i Afrika söder om Sahara är en vitt debatterat fråga. Melber summerar den intellektuella och politiska debatten om detta, ofta kontroversiella, ämne. Hur ser den kinesiska inblandningen i de afrikanska länderna ut? Vad får detta för konsekvenser för lokala aktörer? Vilket ansvar har makthavare för att utvecklingen i berörda länder inte påverkas negativt?

När: 27 januari, kl 18.00-19.30
Var: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66 A, Stockholm
Hur: Anmäl dig HÄR

Seminariet kommer hållas på engelska.

Vi bjuder på dryck och tilltugg, varmt välkommen!

______________________________________________________________

 China and the African Development – a critical examination

A new semester with exciting FUF-fåtöljer has started! To the premiere, we have invited Henning Melber, senior advisor and former director at the Dag Hammarskjöld Foundation and professor at the universities in Pretoria och Bloemfontein in South Africa, to talk about China’s role in Africa’s development. Since the turn of the century, China has emerged as a new and influential global player, not least in international politics and economics. China’s expansion in Sub-Saharan Africa has been widely debated. Melber will summarize the intellectual and political debate on this, often controversial, subject. What can be said about China´s involvement in African countries? What consequences will this have for local actors? What responsibility does the elite and politicians have to make sure that it doesn´t impede development in these countries?

When: January 27 , 18:00-19:30
Where: FUF ‘s Office, Karlbergsvägen 66 A, Stockholm
How: Sign up HERE

The seminar will be held in English.

We serve drinks and snacks, warmly welcome!

Dela det här:
Publicerat i Kalender