Sida – Partnerskap och Innovation – Enheten för Forskningssamarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten för Forskningssamarbete arbetar med globalt stöd till forskning till nytta för utveckling inom hälsa, samhällsvetenskap, naturresurser och miljö samt naturvetenskap och teknik. Dessutom har enheten ansvar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.

Sverige har stött utvecklingsforskning sedan 1975 och Sidas totala budget för detta är cirka 800 miljoner kronor per år.

Verksamheten styrs av regeringens strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015-2021 och har tre fokusområden:

Stärkt forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling

  1. Med fokus på kapacitetsbyggnad för forskning, främst i låginkomstländer och
    –regioner
  2. Med fokus på global, regional och nationell forskning av relevans för låginkomstländer och
    –regioner
  3. Med fokus på främjande av forskning som genom innovation kan bidra till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Information om forskningssamarbetet finns på http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Forskning-for-utveckling/ samt www.sidaresearch.se

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?

Evenemang
Hjälpa till att anordna seminarier och ett större evenemang om forskningssamarbetet. Planera innehåll och program, ta kontakt med relevanta kollegor och aktörer, praktiska arrangemang, inbjudningar, kommunikation, bokningar.

Kommunikation
Insamlande och organisering av information/resultat inom Sidas forskningssamarbete för rapporter, presentationer och webbpublicering.

Deltagande i enhetens löpande arbete
Assistera forskningssekreterare med olika uppgifter, delta på möten samt evenemang/seminarier som hålls på Sida. Insyn i beredningsprocessen och Sidas olika system för detta.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Pågående studier vid universitet/högskola, praktiken ska vara en del av studierna.

– Mycket god förmåga att ta egna initiativ och driva arbete framåt. Erfarenhet av utåtriktat arbete, ordna evenemang och liknande.

– God förmåga att söka, granska och sammanställa information på svenska och engelska.

– Erfarenhet av kommunikationsarbete (t ex strategisk kommunikation, webb, presentationer och/eller information).

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Intresse för forskning, forskningens roll i samhället, forskningssamarbete samt publicering och spridning av forskningsresultat.

– Intresse för svenskt myndighetsarbete i allmänhet och bistånd i synnerhet.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser