Right Livelihood Award Stiftelsen (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.rightlivelihood.org

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Right Livelihood-priset hedrar organisationer och personer som arbetar för en bättre framtid för oss alla. Sedan 1980 har 158 sådana personer och organisationer från 65 olika länder erhållit priset. Priset delas ut årligen i Sveriges riksdag. Förutom att ge finansiellt stöd, hjälper priset till att göra pristagarnas röster hörda. Stiftelsen arbetar aktivt med att sprida information om pristagarnas arbete i Sverige och internationellt.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att bidra till olika projekt som syftar till att göra priset och pristagarna mer kända i Sverige. Bland annat kommer hen att vara involverad i arbetet runt en vandringsutställning för ungdomar, ”who cares!”. Utställningen vill inspirera unga människor till att själva agera för en hållbar värld. Under hösten planerar vi att ha utställningen på både Bokmässan och MR-dagarna i Göteborg. I samarbete med andra kollegor kommer praktikanten att spela en central roll i planering samt genomförande av dessa scener.

Under hösten förbereds dessutom pris-ceremoniveckan i Stockholm, där praktikanten kommer att vara involverad i praktiskt arbete och förberedelser bl a vad gäller inbjudningar till prisutdelningen och andra evenemang i samarbete med andra svenska organisationer.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Mycket goda kunskaper i engelska och svenska

– Intresse för frågorna som våra pristagare jobbar med

– Öppenhet och kommunikativ förmåga för att t ex kunna representera oss på en mässa

– Erfarenhet av att arrangera evenemang

– Praktisk person som t.ex. kan hjälpa till med det fysiska bygget av utställningen

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Andra språkkunskaper

– Erfarenhet av databaser, t.ex. Filemaker

– God estetisk kompetens

– Erfarenhet av arbete med ungdomar

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser