Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika – Avdelningsledningen/Staben (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholms-baserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på 15 utlandsmyndigheter.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att öka praktikantens kunskap och förmåga att arbeta med extern och intern kommunikation på avdelningen för Europa och Latinamerika. Målet är att tillsammans med medarbetare på avdelningen öka förmågan att kommunicera kring biståndet och dess resultat.

Arbetsuppgifter inkluderar att:

– Stimulera medarbetares användning av sociala medier för att sprida biståndets resultat

– Uppdatering av extern och intern information (bland annat hemsida)

– Hitta synergier mellan offentlig diplomati och Sidas egna kommunikation

– Bidra till att avdelningen kommunicerar resultat på ett bra och tydligt sätt i exempelvis årsredovisning eller annat informationsmaterial

– Delta i arbetet med seminarier, konferenser och andra evenemang

– Andra uppgifter inom området kommunikation som kan uppstå löpande

Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Studier kopplade till kommunikation, utvecklingsfrågor och/eller internationella relationer

– Goda kunskaper kring sociala medier

– Goda kunskaper i svenska och engelska

– Initiativförmåga

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av kommunikationsarbete i ordets breda bemärkelse exempelvis journalistik, kommunikation etc.

– Erfarenhet av utvecklingssamarbete

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser