FUF startar Young Professionals-nätverk!

Arbetar du med global utveckling/internationellt samarbete? Är du ny i branschen, eller har du jobbat några år, och vill lära känna andra inom samma sektor? Kanske utbyta idéer och erfarenheter, diskutera gemensamma utmaningar eller aktuella utvecklingsfrågor?
Gå med i FUF:s Young Professionals-nätverk!

Genom Young Professionals-nätverket vill FUF skapa ett forum där våra medlemmar som har studerat klart och som nu arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete kan engagera sig. Nätverket syftar till att unga människor inom samma sektor kan mötas, diskutera gemensamma utmaningar och frågor, samt hålla sig uppdaterade om vad som händer över arbetsplats- och sektorsgränserna. Personer som är medlemmar i nätverket ingår samtidigt i en resurspool för FUF och kan komma att tillfrågas om att medverka vid aktiviteter som vi anordnar, till exempel inspirationsträffar inom praktikantprogrammet eller vid seminariearrangemang.

Varför startar FUF ett Young Professionals-nätverk?
Vi ser ett ökat intresse för att vara aktiv i FUF. Vi förstår att möjligheten att engagera sig ser olika ut för våra medlemmar, och att olika målgrupper har olika behov och syften med sina engagemang. Det som tidigare var FUF:s studentverksamhet har med åren vuxit, både i omfattning och antal aktiva. Under fliken Bli aktiv i FUF på hemsidan går att läsa att vi numera, utöver att engagera studenter och nyutexaminerade i de olika kommunikationsgrupperna, sedan ett par år tillbaka även engagerar våra äldre och mer erfarna medlemmar inom vårt mentorskapsprogram. Nu utvecklar vi denna verksamhetsgren ytterligare och startar ett Young Professionals-nätverk! På så sätt kan vi engagera ett nytt segment av våra medlemmar, samtidigt som vi erbjuder något som efterfrågas inom vår sektor.

Vad ska Young Professionals-nätverket göra?
Nätverket träffas under lättsamma former, till exempel AW:s eller frukostar på FUF:s kansli i Stockholm, cirka 2-3 gånger per termin för att diskutera sektorsspecifika frågor och lära känna varandra. FUF tillhandahåller en plattform för nätverket, men medlemmarna är med och sätter ramarna för dess innehåll och upplägg. Medlemmarna i nätverket ingår också i en resurspool för FUF och kan komma att tillfrågas om att delta på aktiviteter där deras erfarenheter är relevanta.

Vem kan vara med i Young Professionals-nätverket?
Den som är medlem i FUF, arbetar professionellt med globala utvecklingsfrågor/internationellt samarbete och identifierar sig som en ”young professional”! Antalet platser är dock begränsat.

Jag vill vara med i Young Professionals-nätverket! Hur gör jag?
Skicka en intresseanmälan innehållande ett kort presentationsbrev (max ½ A4) och ditt CV* till fuf@fuf.se senast 22 mars. Observera att antalet platser är begränsat. Eventuellt urval kommer att ske på basis av arbetsplatser och bakgrunder, eftersom vi tror att medlemmarna får ut mest av nätverket om det representerar en bredd. Vid behov kan även lottning komma ske.

När drar nätverket igång?
Kort efter sista ansökningsdatum 22 mars kontaktar vi alla sökande och meddelar hur vi går vidare. Vi planerar att en första nätverksträff preliminärt hålls i april.

Välkommen med din ansökan!

Har du frågor om nätverket? Kontakta anna.sjoberg.tibblin@fuf.se.

* Observera att det vi efterfrågar inte är någon ”jobbansökan”! Ett standard-CV fungerar alldeles utmärkt. Eftersom medlemmarna i Young Professionals-nätverket kommer att utgöra en resurspool för FUF behöver vi känna till vilka kompetenser och erfarenheter som de besitter. Om söktrycket för att vara med i nätverket blir stort behöver vi även kunna göra ett urval på basis av en blandning av arbetsplatser och bakgrunder.
Dela det här:
Publicerat i Övrigt