Sida – Avd. för Asien, Nordafrika och Humanitärt stöd, enheten för Mellanöstern (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida arbetar för att minska fattigdomen i världen. Sida har framför allt tre uppgifter: 1) att på regeringens uppdrag föreslå strategier och policyer för svenskt utvecklingssamarbete 2) att genomföra strategierna och hantera insatser, – inklusive uppföljning och utvärdering av resultat – och 3) att delta i Sveriges påverkansarbete och dialog med andra länder, givare och mottagarländer, samt internationella organisationer och andra aktörer.

Vad innebär praktiken?

Att delta i handläggning av biståndsprojekt d.v.s. beredning och uppföljning av projekt. Delta i andra av enhetens uppgifter t.ex delta i och/eller anordna och följa upp möten.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Relevanta akademiska kunskaper (samhällskunskap, internationella relationer, juridik, nationalekonomi eller liknande)

– Kunskap om Mellanöstern (t.ex. akademisk eller arbetslivs)

– Goda kunskaper i svenska (tal och skrift)

– Goda kunskaper i engelska (tal och skrift)

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete

– Erfarenhet från Mellanöstern

– Kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter framförallt barns rättigheter samt gender

– Tala/förstå arabiska

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser