Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika/Eurolatin plats 2 (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att uppfylla regerings politik för global utveckling. Eurolatin – avdelningen arbetar med länderna i Östeuropa, Västra Balkan, Turkiet och Latinamarika (Guatemala, Colombia och Bolivia). Enheten som praktikanten föreslås tillhöra ansvarar för samarbetet med Västra Balkan, Turkiet och Latinamerika.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten väntas få god kunskap om hur Sida fungerar som myndighet, inklusive strategiska utgångspunkter och metodarbete i handläggning. Praktikanten deltar i löpande arbete tillsammans med andra medarbetare i avdelningsmöten, enhetsmöten och interna sammankomster. Praktikanten kan delta i relevanta utbildningar. Uppgifter utgår i första hand från handledaren men samarbete sker med andra medarbetare på enheten.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Samhällsvetenskaplig eller liknande utbildning gärna med inriktning på Latinamerika.

Meriterande kompetens/erfarenheter

EU-kunskaper.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser