Sida – Avdelningen för Internationella organisationer och tematiskt stöd (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sidas uppdrag är att att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I Sidas uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av uppdraget är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd. Praktikplatsen är placerad i chefekonomfunktionen.

Chefekonomfunktionens uppdrag är att utveckla Sidas analys kring inkluderande och hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, bidra till intern kunskapsuppbyggnad i utvecklingsekonomiska frågor och ge analytiskt stöd i myndighetens olika processer. I funktionen ingår ett särsklit ansvar för analys av och koordinering av Sidas arbete med ekonomisk utveckling.

Vad innebär praktiken?

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Samhällsvetenskaplig utbildning på universitetsnivå, gärna med nationalekonomisk inriktning

– God analytisk förmåga

– God förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och och med hög kvalitet

– God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av utredningsarbete

– Erfarenhet av att arbeta med och hantera statistik

– Erfarenhet av arbete i ett utvecklingsland

– Kunskaper i franska, spanska eller andra relevanta språk

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser