Sida – Afrikaavdelningen – ANASTRAT (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Afrika-avdelningen vid Sida har ansvar för genomförande av strategier för två regionala strategier och 13 bilaterala strategier samt en utfasningsplan, samtliga i Afrika. Den aktuella praktikplatsen är tänkt att placeras vid enheten för Analys och strategisamordning (ANASTRAT), där även det operativa ansvaret för Sveriges utvecklingssamarbete med Sudan och Sydsudan ligger. Enheten har det övergripande ansvaret för att koordinera arbetet mellan Sida och fältet men även för det övergripande analysarbetet för Afrika som avdelningen ansvarar för. På avdelningen finns desutom två temaatiska stödenheter; Rättvisa och Fred som ger tematiskt stöd inom social utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, fred och säkerhet samt forskning, och Hållbar Utveckling som ger tematiskt stöd inom sysselsättning, energi, miljö och klimat, jordbruk, privatsektorutveckling och näringslivssamverkan. Slutligen har avdelningen en Stab som ger stöd till hela avdelningen för styrning, planering, redovisning, uppföljning och rekrytering.

Vad innebär praktiken?

Praktiken handlar om att bistå medarbetarna vid enheten för Analys och Strategisamrodning i de huvudprocesser som enheten ansvarar för. Huvudsakligen handlar dessa processer om att ta fram förslag till resultatstrategier, baserat på regeringens beslut om ingångvärden för ett bilateralt eller regionalt samarbete, samt uppföljning och rapportering av pågående samarbeten, vilket ofta sker i nära samverkan med berörda svenska utlandsmyndigheter.Vidare finns utrymme inom praktiken för att fördjupa sig i delar av det analysarbete som ligger inom enhetens ansvarsområde. På ett övergripande plan syftar analysen till att fördjupa insikten och kunskapen om ekonomisk, politisk och social utveckling i Afrika.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

-Högskolestudier inom masterprogram med inriktning på nationalekonomi, ekonomi, statskunskap eller liknande

– Mycket goda kunskaper i engelska (i såväl tal som skrift)

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av utvecklingfrågor

– Resor/vistelser i utvecklingsländer i Afrika

– Kunskaper i franska och/eller portugisiska

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser