Film & referat: Företags ansvar för den globala utvecklingen (Viveka Risberg)

FUF-fåtöljen gästades den 16:e mars av Viveka Risberg från Swedwatch som pratade om Corporate Social Responsibility, (CSR). CSR innebär att företag tar ansvar för hur deras verksamheter påverkar samhällen ekonomisk, miljömässigt och socialt, både lokalt och globalt.

Seminariet inleddes med en beskrivning av Swedwatch – en ideellt partipolitisk obunden förening vars syfte är att minska sociala och miljömässiga missförhållanden kopplade till svenskrelaterade företags verksamhet i utvecklingsländer. Swedwatchs grundinställning är att handel bidrar till utveckling, både för samhällen i stort och för enskilda människor. Dock måste handeln ske ansvarsfullt och företag måste därför följa internationella riktlinjer, vilket är av yttersta vikt med tanke på inflytandet och storleken på dagens multinationella företag. Mottot i det dagliga arbetet beskrivs med orden; ”Genom att granska alltifrån fabriker i utvecklingsländer till företags policies kring samhällsansvar kan sociala och miljömässiga missförhållanden minska”.

Under 1980-talet började företags agerande i utvecklingsländer att uppmärksammas. När det uppdagades att Nikes fotbollar tillverkades av barnarbetare blev uppståndelsen stor och företag fick upp ögonen för vikten av att se över leverantörers verksamheter eftersom nationella strukturer inte var tillräckliga. Det blev allt vanligare att företag som exempelvis H&M själva började inspektera fabriker i exempelvis Bangladesh. På senare år har frågor som klimat och naturresurser hamnat allt högre upp i agendan, tyvärr genom skandaler som BP:s oljeutsläpp i Mexikanska golfen 2010. Det har blivit tydligt att företags verksamheter, oavsett område, är förenat med risker.

2011 agerade FN för att få till en stark och enad internationell agenda samt normsättning mot affärsverksamhet världen runt under FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). Viveka återgav att detta förenklade Swedwatch granskningsarbete då det nu fanns ett dominerande ramverk för företag att förhålla sig till, till skillnad mot de tidigare många olika certifieringar och ramverk.

Viveka pratade om hur långt större ansvarstagandet som både förväntas och levereras av företag är idag jämfört med bara 10-15 år sedan. Nu kan företag inte längre komma undan med ursäkter som ”vi visste inte” eller skylla på underleverantörer. Viktiga områden som fortfarande behöver prioriteras är att skydda sårbara gruppers arbete, såsom kvinnor i textilindustrin och migrantarbetare. Andra utmaningar som pekas ut är frågor som arbetsrätt med fokus på hälsa och säkerhet, framförallt i Kina. Ett annat område gäller rätten att organisera sig som fortfarande inte tillåts på många platser. Swedwatch hoppas att dessa områden kommer förbättras framöver med ett större ansvarstagande från företag, samt ett starkt internationellt ramverk som stöd i denna strävan.

Av: Morgan Karlsson

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer