Sida – Avdelningen för Partnerskap och Innovation – Kapacitetsutveckling (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2015 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU.

Enheten CAPDEV (Capacity Development) ansvarar för kapacitetsutveckling och utbyten bland annat International Training Programmes (ITP), svensk resursbasutveckling och myndighetssamordning. Det övergripande målet för enhetens arbete är stärkt kapacitet hos individer och organisationer för en effektivare fattigdomsbekämpning.

Vad innebär praktiken?

Varierande uppgifter med fokus på kommunikation externt och internt, medverka i beredning, uppföljning och avslut av insatser.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2015. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Dokumenterade kommunikationsfärdigheter inom webbpublicering , sociala medier etc.

– Flytande svenska och bra engelska i tal och skrift

– Kunskap och intresse inom områden av betydelse för utvecklingsarbete samt svensk förvaltning och administration

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Kapacitetsutveckling/pedagogik, analytisk kompetens, erfarenheter av arbete/praktik i ett eller flera av Sidas samarbetsländer

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser