Streaming av ”Nystart av Politiken för Global Utveckling”

Här kan du se den streamade versionen av seminariet ”Nystart av Politik för Global Utveckling”!

http://www.regeringen.se/sb/d/20124/a/257324

Det ömsesidiga beroendet mellan länder och aktörer har ökat. Globala utmaningar och gränsöverskridande frågor kräver gemensamma och samstämmiga lösningar. Sverige har ett unikt instrument i Politiken för global utveckling (PGU) som bygger på ett gemensamt ansvarstagande för global utveckling, där alla regeringens politikområden och alla aktörer kan bidra.

Detta seminarium kommer att handla om hur Politiken för Global Utveckling kan återta en central plats i Sveriges globala arbete. Seminariet kommer att fokusera på tre viktiga utmaningar i det globala arbetet:

  • Hållbart företagande
  • Kapital- och skatteflykt
  • Hållbara energiinvesteringar

Deltar gör:

Isabella Lövin, biståndsminister och regeringens samordnare av PGU

Erik Lysén, Concord Sverige (internationell chef, Svenska kyrkan)

Mikael Damberg, näringsminister

Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig på Ikea (tbc)

Viveka Risberg, chef för Swedwatch

Charlotte Svensson, statssekreterare på finansdepartementet

Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm

Penny Davies, policyrådgivare, Diakonia

Åsa Romson, miljöminister och vice statsminister (tbc)

Måns Nilsson, forskningschef, Swedish Environment Institute (SEI) (tbc)

Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Dela det här:
Publicerat i Övrigt, Referat & filmer