Film: Politik för global utveckling och biståndets roll

DEL 1:


DEL 2:

Riksdagen beslutade 2003 om att införa Sveriges politik för global utveckling (PGU). Regeringen lanserar nu en nystart av PGU för att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Sida har ett uppdrag att 1 juni lämna ett underlag till regeringen om biståndets möjligheter till bättre samverkan och ökad samstämmighet med olika aktörer inom ramen för PGU. Med utgångspunkt från aktuell forskning samtalar vi om utmaningar och möjligheter att förverkliga PGU och biståndets roll i denna politik.

Talare:
-Måns Fellesson – doktor i utvecklingssociologi
-Lisa Román – doktor i utvecklingsekonomi
-Carin Norberg – f.d. chef för Nordiska Afrikainstitutet
-Peter Sörbom – policysamordnare på CONCORD Sverige

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer