Film & referat: ”Pang-pang-journalistiken står i vägen för verkliga berättelser” med Martin Schibbye

FUF-fåtöljen gästades den 3 september av Martin Schibbye, frilansjournalist och chefredaktör på Blank Spot Project, en medborgarfinansierad digital plattform för utrikesjournalistik.

Utrikeskorrespondenterna minskar i takt med att mediehusens inkomster minskar. Vi lever i en medieverklighet där man förväntar sig att få tillgång till reportage och nyheter gratis. För att få kvalitetsjournalistik måste man betala för den, menar Schibbye.

– Man bör berätta för folk på ett pedagogiskt sätt vad det är som kostar, hur mycket det kostar och vad annat som krävs för att kunna rapportera.

Envägsjournalistik är förlegad, fortsätter Schibbye. Man måste börja bygga reportage tillsammans med läsare och experter, så att de får vara med och påverka resultatet.

– Det finns ett sug efter journalister som använder sina fötter i stället för Google, säger Schibbye. Det finns en betalningsvilja för kvalitet.

Man bör även satsa mer på samarbeten med lokala journalister och experter, som oftast är mycket mer insatta i situationen än vad en utländsk journalist kan bli under den korta tid denne är på plats och rapporterar.

”Vita fläckar”, eller blank spots, är områden som vanligtvis inte berörs av media. Det kan vara geografiska områden, som till exempel Centralafrikanska Republiken; eller tematiska områden och strukturella processer som den minskande barnadödlighet eller feminismen på Balkan. Schibbye kallar sådana ämnen för “osexiga frågor”, och menar att dessa är viktiga att uppmärksamma.

Ett problem för journalisten som vill täcka ”vita fläckar” kan vara den så kallade närhetsprincipen; det vill säga att läsaren generellt är mer intresserad av nyheter som ligger geografisk nära. Enligt Schibbye utmanar detta till att hitta nya sätt att lyckas med det journalistiska hantverket. Ofta finns det kopplingar som är viktiga att lyfta fram för att få ämnet att komma närmare läsarna.

Schibbye menar även att journalister måste börja täcka hela berättelsen, innan och efter en katastrof, samt alla inblandade parter. Att granska makten och svenska företag utomlands hör till journalistuppdraget, men en mer konstruktiv dialog behövs, där både “offret” och “förövaren” får komma till tals. Reportage där man får följa personer eller områden, tematiska som geografiska, under en lång tid skapar relationer mellan läsaren och ämnet. Detta i sin tur gör de “osexiga” ämnena mer intressanta för läsaren. Som journalist bör man återkoppla till dem man intervjuat efter en tid, för att hålla liv i intervjun och det berörda området. Det är så framtidens journalistik bör se ut, enligt Schibbye.

Mer om Blank Spot Project, se https://www.blankspotproject.se/

Referat av Agnes Cronholm

Dela det här:
Publicerat i Övrigt, Referat & filmer