Sida – AFRIKA-avdelningen – Enheten för rättvisa och fred (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. Afrikaavdelningen ansvarar för arbetet i Sidas afrikanska samarbetsländer. Till avdelningen hör också de tre regionala enheterna i Afrika som arbetar med bland annat hiv och aids, demokrati och miljöfrågor. Afrikaavdelningen i Stockholm är uppdelad på fyra enheter och en ledningsstab. Praktikplatsen avser praktik på den Tematiska stödenheten för rättvisa och fred som omfattar tematiskt arbete med jämställdhet, demokrati- och mänskliga rättigheter, fred- och säkerhet, hälsa och regionalt forskningssamarbete. Praktikplatsen har ett fokus på forskningssamarbetet.

Vad innebär praktiken?

Under sin praktikperiod på Sidas avdelning för Afrika, enheten RÄTTVIS (den tematiska stödenheten för rättvisa och fred), med placering inom det regionala forskningssamarbetet, är målet att praktikanten ska:

– få insyn i hur arbetet på Sidas Afrikaavdelning fungerar.
– få förståelse för Sidas organisation, och dess samarbete med övriga samarbetspartner.
– få ökad substantiell kunskap om Sidas funktionella och geografiska arbetsområde.

För att uppnå dessa mål ska praktikanten uppmuntras att arbeta såväl i samverkan med andra som självständigt.

Under praktiken på stödenheten för rättvisa och fred kommer praktikanten att ta del av enhetens löpande arbete inom det regionala forskningssamarbetet, i synnerhet kring:

1. Insatshantering i det regionala forskningssamarbetet;
2. Omvärldsanalys av forskningssamarbete i Afrika;
3. Utvecklingsarbete av den regionala insatsportföljen.

Praktikanten kommer att bistå i handläggning av insatser. Praktikanten kommer även att tilldelas mer kvalificerade arbetsuppgifter som innebär att inhämta och bearbeta underlag i syfte att utveckla den regionala portföljanalysen med en kompletterande omvärldsanalys av givartrender och trender inom forskning och högre utbildning.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Master/magisternivå i samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt ämne, gärna med intresse för högre utbildning och forskningsfrågor.

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Goda sociala färdigheter.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete och/eller humanitärt bistånd.

Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande.

Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete.

Goda kunskaper i franska.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser