Sida – Avd. för Partnerskap och Innovation/Enheten för Forskningssamarbete (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten för Forskningssamarbete arbetar med stöd till forskning av relevans för utveckling inom exempelvis hälsa, samhällsvetenskap, miljö, naturvetenskap och teknik. Dessutom har enheten ansvar för en sammanhållande kunskaps- och kapacitetsutveckling avseende forskningsfrågor.

Arbetet styrs av regeringens strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet och målsättningen är stärkt forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, med fokus på följande områden:

– Stöd till förbättrad forskningskapacitet i låginkomstländer, till exempel genom långsiktiga stöd till universitet, myndigheter och forskningsråd i Afrika, Asien och Latinamerika.

– Stöd till global, regional och nationell forskning av relevans för låginkomstländer och -regioner, exempelvis forskningsprogram för utveckling av vaccin och hälsosystem eller om jordbruk, klimat och sociala skyddsnät.

– Stöd till forskning som genom innovation kan leda till fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling.

Vad innebär praktiken?

Den här praktikplatsen innebär fokus på sammanställning av information, ekonomiska översikter, upphandling av tjänster samt evenemang. Platsen ger en möjlighet till insyn i kontrollfunktioner och processer på en myndighet och det finns utrymme för eget ansvar och initiativ. Praktiken kommer att ske i nära samarbete med controller, programadministratör och enhetsadministratör.

Sammanställning av information
Insamlande och organisering av statistik och resultat inom Sidas forskningssamarbete. Skriva texter om forskningssamarbetet och dess resultat för rapporter och presentationer.
Uppdatering av sammanställning av hälsoinsatser i Afrika.

Upphandling
Assistera vid upphandling av konsulttjänster så som revisioner, kurser och informationstjänster.

Evenemang
Hjälpa till att anordna seminarier om forskningssamarbete. Ta kontakt med relevanta kollegor och aktörer, praktiska arrangemang, inbjudningar, kommunikation och bokningar.

Deltagande i enhetens löpande arbete
Assistera forskningssekreterare med olika uppgifter, delta på möten samt evenemang/möten/seminarier som hålls på Sida. Insyn i beredningsprocessen och Sidas olika system för detta.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående studier vid universitet/högskola inom exempelvis ekonomi, juridik eller förvaltning. Praktiken ska vara en del av studierna.

Mycket god förmåga att ta egna initiativ och driva arbete framåt. God förmåga att arbeta noggrant och självständigt.

Intresse av arbete vid statlig myndighet, styrningsfrågor, processer och system.

God förmåga att söka, granska och sammanställa information på svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av administrativt arbete.

Intresse för svenskt myndighetsarbete i allmänhet och bistånd i synnerhet.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser