Sida – INTEM/DEMO (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati, DEMO, har ansvar för att genomföra strategier som gäller särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering och hanterar omkring 800 mkr per år. Enhetens portfölj innehåller idag ca 100 insatser. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska frivilligorganisationer och partinära organisationer. Enheten har  drygt 20 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kan delta i möten och seminarier. Vara behjälplig i berednings- och rapporteringsprocesser, bidra i löpande handläggningsuppgifter och analyser, osv. Ordna seminarier, skriva protokoll. Praktikanten kommer att tillhöra en ämnesinriktad arbetsgrupp men kommer att samarbeta med hela enheten.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Akademiska studier inom för verksamheten relevant område.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

Erfarenhet av civila samhället eller internationella organisationer.

Kunskap inom områden såsom internationella relationer, gender, mänskliga rättigheter, demokrati.

Ytterligare språk.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser