Film & referat: Biståndsåret 2016 – frukostseminarium med biståndsministern

Vad är nytt i biståndsbudgeten för 2016? Vilket fokus har regeringen? Hur ska Sverige se till att de nya hållbarhetsmålen nås? Det var några av de frågor som diskuterades när Föreningen för Utvecklingsfrågor bjöd in till ett seminarium med biståndsministern.

Seminariet inleddes av att biståndsminister Isabella Lövin höll en presentation av biståndsposten i regeringens höstbudget. Biståndsministern underströk vilka områden som regeringen anser är allra viktigast.

– Fokus kommer att ligga på 1) klimat och miljö, 2) jämställdhet och 3) freds- och statsbyggande, meddelade Lövin.

Biståndsministern fortsatte med att förklara att biståndsramen har ökat för 2016 (2 miljarder på grund av en ökning av BNI och 886 miljoner från tillförda medel) samt att avräkningarna minskar, även om Lövin påpekade att avräkningarna mycket väl kan komma att ändras under året. Anledningen är att det troligen kommer att komma betydligt fler flyktingar till Sverige än vad regeringen har beräknat i sin budget. De ökade kostnaderna för asylmottagningen kommer då i första hand att tas från biståndsbudgeten.

– Avräkningarna kan bli större nästa år, men vi har inte avbrutit några ingångna avtal än så länge. Det tycker jag känns bra. För det är en klar skillnad mellan att inte utveckla nya projekt mot att ta bort det som redan pågår, sa Isabella Lövin.

På frågan om vilka de konkreta åtgärderna är för Sveriges del för att uppnå de nya globala hållbarhetsmålen (SDG) svarade biståndsministern att de förslagen kommer före jul:

– I dagsläget pågår det diskussioner om hur arbetet ska se ut i praktiken. Det finns ett brett ägarskap i regeringen och arbetet ska genomföras på nationell nivå men även kopplas ihop på internationell nivå. Det är mycket viktigt eftersom biståndet inte kommer kunna fixa det här ensam. Konkreta åtgärder kommer att presenteras före jul.

Isabella Lövin fortsatte med att poängtera vikten av allas delaktighet för att nå de nya hållbarhetsmålen:

– Många ministrar är delaktiga i arbetet hur vi ska få en bra organisation på plats men det handlar mycket om att få både en lokal och en bred förankring i de här frågorna. Det får inte bara ligga på regeringens bord. Kommuner, näringslivet och civilsamhället har också viktiga roller att spela. SDG är folkets agenda och det är alla människors ansvar att se till att vi når målen.

Av: Carl-Johan Backman

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer