Sida – Afrikaavdelningen – Enheten Hållbar (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU.

Afrikaavdelningen ansvarar för arbetet i Sidas afrikanska samarbetsländer. Till avdelningen hör också de två regionala enheterna i Afrika som arbetar med bland annat SRHR, demokrati,  och miljöfrågor. Afrikaavdelningen i Stockholm är uppdelad på tre enheter och en ledningsstab. Praktikplatsen avser praktik på den Tematiska stödenheten för Hållbar Utveckling som omfattar tematiskt arbete med lantbruk och naturresurser, marknadsutveckling och sysselsättning, energi, miljö/klimat och näringslivssamverkan. Praktikplatsen har ett fokus på miljö och klimat.

Vad innebär praktiken?

Under sin praktikperiod på Sidas avdelning för Afrika, enheten Hållbar (den tematiska stödenheten för hållbar utveckling), är målet att praktikanten ska:

– få insyn i hur arbetet på Sidas Afrikaavdelning fungerar,
– få förståelse för Sidas organisation, och dess samarbete med samarbetspartners,
– få ökad substantiell kunskap om Sidas funktionella och geografiska arbetsområde.
För att uppnå dessa mål ska praktikanten uppmuntras att arbeta såväl i samverkan med andra som självständigt.

Under praktiken på stödenheten för hållbar utveckling kommer praktikanten att ta del av enhetens löpande arbete samt arbeta mer specifikt med att utforma en handlingsplan för miljö och klimat. Det betyder mer specifikt:
1. Bistå i portföljsanalyser kopplat till miljö och klimat arbetet
2. Inhämta och bearbeta underlag i syfte att utveckla handlingsplanen
3. Omvärldsanalys av miljö och klimat bistånd i Afrika;
Praktikanten kan komma att bistå i handläggning av insatser.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Pågående universitetsutbildning inom hållbar utveckling eller liknande

– Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

– God förmåga att systematisera information

– Goda sociala färdigheter

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete och/eller humanitärt bistånd

– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande

– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser