Sida – Verksamhetsutveckling – Enheten för planering, uppföljning och utvärdering (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Avdelningen för verksamhetsutveckling (VU) ansvarar för att utveckla och förvalta Sidas arbetssätt och metoder. Avdelningen har fyra enheter: enheten för planering, uppföljning och utvärdering (PME), enheten för metodsamordning, enhetens för Sidas insatshanteringsprocess och IT-enheten. PME arbetar med Sidas resultatstyrning; det handlar om att planera verksamheten på ett bra sätt, följa upp resultaten och säkerställa att erfarenheter från genomförandet tas tillvara i kommande verksamhet. Ett delområde är hur Sida tar fram underlag för strategier till regeringen och hur dessa följs upp. Enheten har också ett huvudansvar för utvärdering: samordning av utvärderingsverksamheten, stöd till handläggare som ska genomföra utvärdering och beställning av vissa större utvärderingar. Därtill fungerar man som rådgivare i resultatstyrningsfrågor. PME har totalt sju medarbetare samt en chef.

Vad innebär praktiken?

Delta i enhetens arbete som beskrivet ovan, t.ex.

– Bistå i hanteringen av utvärderingar.

– Kommunikationsarbete, såsom sköta publiceringar på hemsidan.

– Hjälpa till vid utbildningar och seminarier.

– Göra datasammanställningar, kartläggningar, analyser mm.

Praktikanten får tillfälle att gradvis arbeta allt mer självständigt inom dessa områden. En plan görs upp utifrån enhetens behov och praktikantens egen inriktning.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Sökande praktikant bör ha genomfört större delen av ett program, gärna med samhällsvetenskaplig eller ekonomisk inriktning.

– Kunskap och intresse för utvecklingssamarbete är viktigt, liksom intresse av planering, uppföljning och utvärdering.

– Arbetet kräver god förmåga att sammanställa och analysera information samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenhet

– Praktisk erfarenhet av utvecklingssamarbete och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

– Bekantskap med styrning i offentlig förvaltning.

– Bekantskap med metoder för uppföljning och utvärdering.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser