Film & referat fåtölj 2/11: Skatteflykt & effekterna för utvecklingsländer

Emelie Aho, sakkunnig inom biståndspolitik och skatteflykt på Forum Syd, gästade fåtöljen den 2 november för att prata om, det just då högaktuella ämnet, skatteflykt.

Utvecklingsländer har ett stort inflöde av pengar, men en stor del av dessa stannar inte kvar i landet. Detta mycket på grund av den skatteflykt där oregistrerade transnationella finanser flödar ut ur länder, eftersom de stora multinationella företagen inte betalar skatt.

En civilperson i ett utvecklingsland betalar många gånger mer skatt än ett multinationellt bolag med produktion i samma land. Detta trots att företagen utnyttjar landets allmännytta. Att dessa länder inte får in intäkter innebär att de inte kan bygga eller utveckla sjukhus, skolor och infrastruktur. Länderna drabbas även genom att de har svårt att bygga upp sina egna institutioner som till exempel en motsvarande skattemyndighet som kan koordinera skatterna.

Skatteflykten möjliggörs på flera olika sätt, exempelvis genom komplicerade affärsmodeller som gör det mycket svårt att upptäcka skatteflykt. De multinationella företagen kan bland annat använda sig av falska fakturor eller av fördelaktiga prissättningar i förhållande till inköpspriset. Detta system dränerar utvecklingsländerna eftersom investeringar försvinner och de inte får ta del av företagens vinst.

I Europa finns många skatteparadis, exempelvis Luxemburg, Schweiz, England och Tyskland. Ett skatteparadis karaktäriseras bland annat av hård banksekretess, där det inte finns någon möjlighet att få ut information om pengar som finns lagrade i skatteparadisen. Företagen har därför möjlighet att betala låg eller ingen skatt alls och inga krav ställs på att företagen ska ha verksamhet i skatteparadiset utöver sina besparingar.

Trots att skatteflykt är ett av de största hindren för utvecklingsländers utveckling tillåts de inte vara med i tongivande organisationer som G20 eller OECD och kan därför sällan påverka agendan för de globala skattefrågorna.

Sveriges roll som föregångsland, i att nå en lösning, är viktig menar Emelie Aho. Under den internationella konferensen ”Finansiering för utveckling” i Addis Abeba tidigare i år valde Sverige trots detta att följa EU:s linje och sa nej till ett eventuellt mellanstatligt skatteorgan under FN. Utvecklingsländer vill gärna se ett sådant organ för att få de globala skatteproblemen på agendan.

Samtidigt har utvecklingsländerna ett ansvar menar Emelie Aho. Detta eftersom det bistånd de mottar i stor utsträckning ersätter de resurser som går förlorade till följd av de, för multinationella företag förmånliga, skattereglerna. Denna problematik fångar länder i en ”biståndsbubbla” vilken begränsar möjligheten till vidareutveckling. Samtidigt krävs att länder som Sverige tar ansvar och stöttar dessa länder i att exempelvis bygga upp skattemyndigheter för att komma till rätta med skatteflykten.

Problemet med skatteflykt är globalt och behöver en global lösning. För att uppmärksamma detta pågår, mellan 2-6 november, den globala skatteflyktsveckan ”Tax Solidarity Week”.

Referat av: Linnea Carleson

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer