Sida- Avdelningen för Partnerskap och Innovation-CIVSAM-CSO (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Befattningen har sin tillhörighet inom enheten för Civila samhället vid avdelningen för Partnerskap och Innovation. Enheten består av ca 18 personer och har det övergripande ansvaret för genomförandet av Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället.

Vad innebär praktiken?

Syftet med praktikplatsen är att öka praktikantens kunskap och förmåga att i en utvecklingskontext arbeta med frågor rörande stöd till civila samhället inom ramen för stärkandet av demokrati och mänskliga rättigheter. Praktikplatsen ger också Sida möjlighet att tillvarata det senaste inom den akademiska diskursen och dra nytta av praktikantens eventuella arbetslivserfarenhet. Dessutom är detta en del av Sidas kontinuerliga arbete med att säkerställa tillgången på relevant kompetens i Sverige, dels för att säkra Sidas egen kompetensförsörjning på sikt, men också för att skapa ett ökat intresse för de ämnesspecifika frågorna i det svenska samhället generellt.

Praktiska arbetsuppgifter kan t.ex. inkludera granskning och sammanställning av rapporter, beredning och uppföljning av Sida-finansierade insatser, framtagande av informationsmaterial, protokollföring under möten osv. Som praktikant har man möjlighet att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

Exempel på arbetsuppgifter:

– Stöd i beredning, genomförande och uppföljning av biståndsinsatser
– Stöd till analysarbeten (exempelvis resultatanalys), sammanställningar och informationsmaterial
– Stöd i att koordinera möten och processer
– Stöd till internt kvalitetsarbete, exempelvis administrativa och finansiella system samt att registrera inkomna handlingar
– Delta i andra arbetsprocesser på avdelningen

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Pågående eller nyligen avslutade studier vid universitetet inom ämnesområde med relevans för enhetens huvudområden (civila samhället, demokrati, mänskliga rättigheter). Praktikanten bör ha ett genuint intresse för utvecklingsarbete.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– God analytisk förmåga
– Flytande svenska och engelska i tal och skrift
– God förmåga att sammanställa information på engelska

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser