Sida – Avdelningen för Europa och Latinamerika – Avdelningsledningen/Staben (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Avdelningen för Europa och Latinamerika (EUROLATIN) hanterar stöd till länderna i Östeuropa och Västra Balkan och Turkiet under politikområdet Reformsamarbete i Europa (omfattande totalt 11 länder), stöd till Ryssland samt stödet till Latinamerika (omfattande tre länder och ett regionalt samarbete). Avdelningen har två Stockholms-baserade enheter samt ett flertal fulldelegerade ambassader. Avdelningen har idag knappt 40 medarbetare i Stockholm och ungefär 30 utsända medarbetare stationerade på 15 utlandsmyndigheter.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten bidrar till att öka avdelningens kapacitet att kommunicera om sin verksamhet och dess resultat. Praktikanten kommer att få arbeta med såväl intern som extern kommunikation, och kan vid praktikperiodens slut räkna med att ha praktisk erfarenhet av modernt kommunikationsarbete och gedigna kunskaper om Sidas och om avdelningen EUROLATINs verksamhet. Arbetsuppgifter inkluderar att:

– Stödja arbetet att för avdelningens räkning identifiera och planera kommunikationstillfällen;

– Stödja arbetet med att samordna och genomföra intern och extern kommunikation i samarbete med medarbetare på avdelningen, Utlandsmyndigheterna och Kommunikationsavdelningen;

– Stimulera medarbetares användning av sociala medier för att sprida biståndets resultat;

– Ta fram och förbereda underlag för intern och extern kommunikation;

– Sammanställa reseunderlag åt medarbetare på avdelningen;

– Vara behjälplig vid förberedelse och genomförande av seminarier, konferenser och andra evenemang i syfte att belysa verksamheten;

– Andra uppgifter inom området kommunikation som kan uppstå löpande.

Som praktikant på EUROLATIN har man möjlighet till och uppmuntras att ta del av relevanta seminarier och konferenser.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016 med start i augusti. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Studier kopplade till kommunikation, utvecklingsfrågor och/eller internationella relationer;
– Goda kunskaper om sociala medier;
– God förmåga att sammanställa och analysera information;
– God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska;
– God Initiativförmåga.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av kommunikationsarbete i ordets breda bemärkelse exempelvis journalistik, kommunikation, etc.
– Erfarenhet av utvecklingsfrågor och/eller erfarenhet från utvecklingsländer (MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor).

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser