Sida – Sida Partnership Forum (SPF) (praktikplats) plats 1

Plats:

Härnösand, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se/SPF

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida Partnership Forum (SPF) är Sidas utbildningscentrum. SPF tillhör avdelningen för partnerskap och innovation och anordnar utbildningar och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartners inom det internationella utvecklingssamarbetet. SPF:s konkreta uppdrag är således att arrangera utbildningar, dels för svenska aktörer inom det internationella utvecklingssamarbetet och dels för deltagarna i resursbasprogrammen. SPF ansvarar också för delar av genomförandet av Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet för organisationer i det civila samhället 2010-2014. Uppdraget innebär beredningsarbete avseende informations- och kommunikationsinsatser.

Vad innebär praktiken?

Praktiken innebär att du arbetar i huvudsak med de programansvariga på SPF.
Uppgifter under praktiken :

– Stödja handläggare i arbetet med att utveckla, planera, administrera, genomföra och utvärdera utbildningar. (Minor Field Study (MFS), Praktikantprogrammet, Bilateral Biträdande Experter (BBE), Junior Professional Officer (JPO), Junior Professionals in Delegation (JPD) och Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC).
– Stödja handläggare i insatshantering av projekt och program.
– Utifrån SPF:s kursutvärderingar sammanställa och sammanfatta kursrapporter för internt lärande.
– Bistå SPF:s kommunikatör med kortare texter till Sidas intranät, hemsida och sociala medier.
– Bistå SPF:s programansvariga/programadministratörer med övergripande verksamhet.

Arbetstider är vanligtvis 8-16.30 men helg- och kvällsarbete förekommer (flextid).

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
SPF söker dig som är intresserad av internationella utvecklingsfrågor och som vill bidra till planering, genomförande och utvärdering av utbildningsverksamheten på SPF- framförallt utbildningar inom ramen för resursbasutveckling (MFS, praktikantprogrammet, JPO, SARC, BBE och JPD)
– Du har god kännedom om och intresse för utvecklingsfrågor.
– Du har erfarenhet av Sida-finansierade resursbasprogram (MFS, Praktikantprogrammet etc).
– Du är en öppen, utåtriktad och positiv person.
– Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
– Du ska mycket god kunskap i Officepaketet.
– Du är en god administratör.
– Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift.

Meriterande kompetens/erfarenheter
– Du har pedagogisk erfarenhet.
– Du har erfarenhet av att verka i ett utvecklingsland.
– Du har erfarenhet av Sida-finansierade resursbasprogram (MFS, Praktikantprogrammet etc).

Övrig information

Sida strävar efter en jämn könsfördelning bland praktikanterna på myndigheten och ser därför gärna fler män i kandidaturvalet.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser