Sida – Partner/CAPDEV (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges Riksdag och Regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för Global Utveckling, PGU. Enheten CAPDEV (Capacity Development) ansvarar för genomförandet av strategin för Kapacitetsutveckling och utbyten, genom våra tre verksamhetsområden: internationella kapacitetsutvecklingsprogram, svensk resursbasutveckling och myndighetssamordning. Det övergripande målet för enhetens arbete är stärkt kapacitet hos individer och organisationer för en effektivare fattigdomsbekämpning. Vi arbetar globalt och tillsammans med alla Sidas geografiska avdelningar och ambassader vilket ger praktikanten en god inblick i stora delar av Sidas verksamhet.

Myndighetssamordningen är ett fokusområde för Sida under 2016. Detta innebär att en praktikant på CAPDEV får ta del av ett spännande område där det hela tiden händer mycket. Till hösten ska också ett nytt stöd till U4 Anti Corruption Resource Center beredas, där praktikanten kan delta och bidra.

Till följd av det minskade anslaget under 2016, kommer enheten under hela året att arbeta mycket med utveckling av verksamheten, vilket innebär att det finns stora möjligheter att bidra till och påverka våra processer och rutiner.

Vad innebär praktiken?

Medverka vid handläggning av insatser inom enhetens tre verksamhetsområdena: internationella kapacitetsutvecklingsprogram, resursbasutveckling och myndighetssamordning. Medverka till framtagande av underlag och genomförande av dialog med parter inom de tre verksamhetsområdena, på såväl insatsnivå som områdesnivå. Tillkommande arbetsuppgifter i dialog med enhetens handläggare och övrig personal löpande under terminen. Bidra till ökad kvalitet i processer och rutiner samt verksamhetsutveckling. Medverka till den interna och externa kunskapsspridningen om enhetens arbete, särskilt genom att förstärka kommunikationsarbetet.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
– Universitetsstudier inom relevant område för verksamheten, t ex statsvetenskap, samhällsvetenskap, internationella relationer eller liknande.
– Erfarenhet av något av Sidas prioriterade verksamhetsområden; Demokrati och mänskliga rättigheter, Jämställdhet och Miljö och Klimat, samt antikorruption uppmuntras.
– Dokumenterade kommunikationsfärdigheter inom webbpublicering , sociala medier etc. – Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift. Språkkunskaper i officiella språk i Sidas samarbetsländer är meriterande.
– Intresse av svensk myndighetsförvaltning och administration.

Meriterande kompetens/erfarenheter
– Erfarenheter av arbete/praktik i ett eller flera av Sidas samarbetsländer
– Analytisk kompetens
– Kapacitetsutveckling

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser