Sida – Afrikaavdelningen Projektet hållbar energi – Power Africa (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Allt svenskt utvecklingssamarbete styrs bland annat av:

1. Sverige har genom riksdagsbeslut en Politik för global utveckling (PGU). Den beskriver hur olika politikområden ska samverka för en positiv utveckling i världen.
2. Utgångspunkterna som anges för utvecklingssamarbetet i regeringens budgetproposition till riksdagen. Där anges målet för svenskt utvecklingssamarbete ”att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska bidra till att den globala agendan för hållbar utveckling, som antas i New York i september 2015, uppnås. Allt utvecklingssamarbete ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv och av fattiga människors perspektiv på utveckling.”
3. De av regeringen beslutade bilaterala, regional och globala/tematiska strategier.

Vad innebär praktiken?

Praktiken innebär att sätta sig in i och bli delaktig i arbetet inom projektet ”Power Africa” – som är Sidas specifika satsning på hållbar energi i samarbetsländerna i Afrika söder om Sahara. Ytterligare information finns på: www.sida.se /Arbetssätt och metod / Utv. finansiering /Power-Africa.
Praktikanten kommer att bli en del av teamet som idag består av sex personer, och bidra till genomförandet av projektet som syftar till att öka Sidas satsningar förnybar energi främst genom användandet av gåvor kompletterat med garantier. Nära samarbete sker med ambassader, andra enheter på Sida samt externa svenska och internationella energiaktörer.

Praktiken innebär ett särskilt fokus på; (i) samla in, analysera och sammanställa information avseende hållbar energi och Power Africas verksamhet på engelska och svenska. Detta kan dels avse generell information i form av nya insatser i de svenska samarbetsländerna i Afrika, dels specifik rapportering, t.ex. via hållbarhetsindikatorer (CO2, etc) (ii) att arbeta tillsammans med övriga i teamet med beredning av nya insatser (iii) i praktiken kommer även andra uppgifter att ingå som relaterar till projektet, t.ex. att skriva anteckningar från möten, m.m.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter
Vi söker dig som gillar att jobba i projektform och vi ser gärna att du har;

– En pågående universitetsutbildning inom energi, miljö, miljöekonomi eller angränsande ämnesområde.
– God analytisk förmåga.
– Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
– Bra sociala färdigheter.

Meriterande kompetens/erfarenheter
– Relevant erfarenhet från utvecklingssamarbete.
– Genomförande av en Minor Field Study (MFS) eller motsvarande.
– Erfarenhet från internationellt arbete, gärna från ett land där Sida bedriver utvecklingssamarbete.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser