Parlamentarikerforum för lätta vapen-frågor (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.parliamentaryforum.org

När och omfattning:

Höstterminen 2016 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Parlamentarikerforum för lätta-vapen frågor är en internationell organisation för parlamentariker som genom utbyte, policyarbete och stöd till nationella, regionala och internationella politiska processer söker vägar att begränsa och förebygga den okontrollerade spridningen av lätta vapen. Forumet erbjuder ett mötes- och diskussionsforum för parlamentariker och representanter för civilsamhället, regeringsföreträdare och internationella organisationer samt ett värdefullt stöd för parlamentariker i deras arbete.

Spridning och användning av små- och lätta vapen är ett hinder för utveckling i många länder. Väpnat våld orsakar, utöver mänskligt lidande, omfattande ekonomiska och sociala kostnader. Forumet arbetar främst genom kapacitetsutveckling och policyskapande initiativ. Exempel på aktiviteter är nationella och internationella seminarier, utformande av policymaterial samt kunskapsspridning om små- och lätta vapenproblematiken.

Forumet skapades 2002 av svenska, spanska och latinamerikanska parlamentariker. Organisationen har en internationell styrelse och sekretariatet är baserat i Stockholm. Antalet medlemmar är cirka 200 parlamentariker från ungefär 80 länder. Sekretariatet erbjuder en praktikplats i ett litet, dynamiskt och kunnigt team.

Vad innebär praktiken?

– Bistå i kontakter med Forumets medlemmar och regeringar i de länder medlemsbas finns samt i relation med samarbetspartners.

– Bereda underlag för styrelsemöten, seminarier och ansökningar samt rapportering till givare/samarbetspartners.

– Bistå Forumets medlemmar med beredning av policy – och bakgrundsmaterial samt praktiska behov i samband med Forumets aktiviteter och i de sammanhang Forumet representeras.

– Representera Forumet i relevanta sammanhang.

– Bistå i övriga arbetsuppgifter när så erfordras.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2016. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Studier i statsvetenskap, juridik, internationella relationer, internationell ekonomi och/ eller freds, konflikt eller utvecklingsfrågor. Kunskaper i och intresse för internationell säkerhetspolitik. Kunskaper i och intresse för kommunikation, särskilt sociala media.

Meriterande kompetens/erfarenheter

Kunskaper i tredje språk – särskilt arabiska, franska eller portugisiska.

Övrig information

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser