Lund 13/3: Våldsamma maskuliniteter och våldförebyggande arbete i Nicaragua

13 mars, 2016 - kl. 17:00 till 19:00

FUF i Lund, Operation 1325 och Diakonia  bjuder in till seminarium med Mónica Zalaquett från CEPREV

Organisationen CEPREV (Centro de Prevención de la Violencia) i Nicaragua arbetar med att förändra unga mäns attityder och deras syn på mansrollen. Det våldsförebyggande arbetet har nått stora framgångar och tack vare organisationen har våldsanvändning och gängmedlemskap minskat radikalt i de områden där organisationen verkar. Mónica Zalaquett är psykolog och grundare av organisationen CEPREV.

Välkommen till en föreläsning om våldsamma maskuliniteter och om hur man kan förebygga våld och bygga fredskultur, såväl i hemmet som i samhället.

NÄR? Söndag 13/3 kl. 17.00-19.00
VAR? Fabriksgatan 2 i Lund (Studiefrämjandet)
HUR? Anmäl dig till lund@fuf.se

Seminariet är på spanska men tolkas till svenska.
Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna!

Dela det här:
Publicerat i Kalender