Seminarium 31/5: Lärdomar från Afghanistan

31 maj, 2016 - kl. 08:30 till 12:00

Photo credit: DVIDSHUB, Flickr

Photo credit: DVIDSHUB, Flickr

Afghanistan har länge varit mottagare av svenskt bistånd. Sedan slutet av 2001, när talibanregimen störtades, har Sverige deltagit i ett omfattande internationellt engagemang som innefattat diplomatiska, politiska och militära insatser såväl som utvecklingsinsatser. Sverige har utlovat fortsatt bistånd om totalt ca 8 miljarder kronor för perioden 2015-2024. Därmed blir Afghanistan den enskilt största mottagaren av svenskt bistånd.

I juli 2015 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att utvärdera hela det svenska engagemanget i Afghanistan 2002-2014. Utredningen ska redovisas senast den 30 november 2016. Uppdraget är brett och syftar till att dra lärdomar och ge rekommendationer inför framtida internationella insatser. I anslutning till utredningen anordnade Folk och Försvar tidigare i år ett seminarium med fokus på den militära insatsen. FUF och Afghanistanutredningen inbjuder nu till ett seminarium med fokus på biståndet till Afghanistan.

Seminariet kommer att ställa frågor kring vad det innebär att genomföra bistånd under väpnad konflikt, hur civil-militär samverkan fungerat och vilka lärdomar som kan dras av detta. Vidare diskuteras hur biståndet har utformats för att uppnå några av huvudmålen för engagemanget i Afghanistan: att bidra till att det afghanska samhället förändras i demokratisk riktning, värnande om mänskliga rättigheter och, inte minst, en förbättrad situation för kvinnor och flickor. Kan man se hållbara förändringar i denna riktning? Vad har i så fall varit viktiga nycklar för framsteg och vilka var utmaningarna?

Utredaren Tone Tingsgård gör en inledande presentation av utredningens uppdrag och arbete. I de efterföljande diskussionerna medverkar:

Bengt Kristiansson, vice ordförande och f.d. generalsekreterare, Svenska Afghanistankommittén
Henny Andersen, f.d. koordinator Sida-insatser i norra Afghanistan
Ian Christoplos, utvärderingskonsult, Indevelop, och senior forskare, Danish Institute for International Studies
Jonas Westerlund, f.d. Senior civil representant, Provincial Reconstruction Team, Mazar-e-Sharif
Marianne von Malmborg, programansvarig specialist jämställdhetsinsatser, Afghanistanenheten, Sida
Torbjörn Pettersson, Sveriges f.d. ambassadör i Kabul
Kajsa Johansson, doktorand i sociologi vid Linnéuniversitetet och f.d. fältarbetare i Afghanistan

Utrymme kommer även att ges för deltagande av publiken.

Tidpunkt: Tisdagen den 31 maj, kl. 09.00-12.00 (registrering och kaffe med smörgås kl. 08.30-09.00)
Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm.
Anmäl dig: SEMINARIET ÄR STÄNGT FÖR NYA BOKNINGAR. VILL DU STÅ PÅ VÄNTELISTA? MAILA FUF@FUF.SE.

Dela det här:
Publicerat i Kalender