Film & referat: Fåtölj 12/5 – Svensk vapenexport och nedrustningspolitik

Den 12 maj fick FUF-fåtöljen besök av Linda Åkerström, nedrustningsansvarig på Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Åkerström pratade om svensk vapenindustri, presenterade aktuell statistik och diskuterade synen på säkerhet.

Mellan 2010-2014 var Sverige den elfte största vapenexportören i världen och stod för omkring 2 procent av den totala vapenförsäljningen. På exportsidan står ofta rika demokratier medan importörerna av vapen allt som oftast är fattiga länder med demokratiska problem. Regioner med väpnade konflikter har såklart hög efterfrågan på vapen och statistiken visar att nya tillväxtekonomier är de som har högst upprustning.

– Den enes utmaning, den andres affärsmöjlighet, menar Åkerström.

Åkerström underströk speciellt två problematiska aspekter av den svenska vapenexporten. Dels svårigheten med att kontrollera var de vapen Sverige exporterar hamnar med tiden. Vapen av hög kvalitet håller länge, och kan de efter många år hamna i helt andra sammanhang än vad som var tänkt när försäljningen ägde rum. Åkerström menar att det är otydligt hur långt Sveriges ansvar sträcker sig när vapen vi exporterar hamnar i fel händer, något som hon anser är problematiskt.

Åkerström pratade också om det politiska ansvaret och demokratiaspekten av svensk vapenexport. Det är svårt att veta var ansvaret ska utkrävas bland berörda myndigheter och regeringen, och lagstiftningen är otydlig. En av de viktigaste myndigheterna i Sverige när det kommer till vapenexport, Exportkontrollrådet, arbetar dessutom nästan uteslutande under sekretess vilket gör det ännu mer problematiskt att ta reda på hur affärer har gått till och vem som tagit vilka beslut, en förutsättning för ett demokratiskt styre.

Referat av Amalia Flemming

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer