Seminarium 25/5: Agenda 2030 – utveckling på hemmaplan

25 maj, 2016 - kl. 18:00 till 19:30

Vid årsskiftet gick startskottet för världens arbete med att genomföra den av FN:s generalförsamling antagna 2030-agendan och dess 17 globala mål för hållbar utveckling. I Sverige ligger ett särskilt ansvar för regeringens genomförande av agendan på tre departement: Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet och Finansdepartementet. Med anledning av detta arrangerar FUF en samtalsserie med ansvariga inom regeringen och Regeringskansliet om hur Sverige ska genomföra sitt åtagande i praktiken. Till nästa samtal har vi bjudit in Oskar Thorslund, ämnesråd vid Avdelningen för offentlig förvaltning på Finansdepartementet.

Hur arbetar Finansdepartementet med Sveriges genomförande av Agenda 2030? Hur skall de frågor som berör genomförandet i Sverige behandlas och diskuteras, och förhåller sig det till de frågor som berör Sveriges relation med världen utanför? Hur utformas samarbete med andra aktörer såsom myndigheter, civilsamhälle och företag? Hur utformas informationsarbetet om Agenda 2030?

Efter en inledning av Oskar Thorslund ställer Lennart Wohlgemuth (FUF) och Heidi Lampinen (Union to Union, samt medlem i Concords Agenda 2030-styrgrupp) frågor. Tid kommer även att ges till frågor från publiken.

När: Onsdag 25 maj kl. 18.00-19.30
Var: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm
Hur: Anmäl dig HÄR
(OBS! Då antalet platser är begränsat uppskattar vi om enbart de som med säkerhet vet att de kommer att komma anmäler sig. Anmäler du dig och får förhinder – meddela oss på fuf@fuf.se asap så att vi har möjlighet att ge annars outnyttjade platser till folk på väntelistan).

Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Varmt välkommen!

Dela det här:
Publicerat i Kalender