Right Livelihood-stiftelsen – Avdelning Education (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.rightlivelihood.org/

När och omfattning:

Vårterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Right Livelihood-priset, även kallat det ”Alternativa Nobelpriset”, grundades 1980 för att ”hedra och stödja de som erbjuder praktiska och exemplariska lösningar på de viktigaste utmaningarna världen står inför”. Pristagarna gör stora insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och fred. Denis Mukwege, Kasha Nabagesera och Astrid Lindgren är några av de totalt 162 modiga förändringsaktörer från 67 olika länder som hittills tilldelats priset.

Förutom att ge finansiellt stöd, hjälper stiftelsen till att göra pristagarnas röster hörda i Sverige och i världen. Stiftelsen arbetar aktivt med utbildning och informationsspridning om pristagarnas arbete, med syftet att inspirera andra att bidra till förändring.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att bidra till olika projekt som syftar till att utbilda allmänheten, elever och studenter i olika nätverk om pristagarna och deras arbete. Hen kommer även att arbeta med vandringsutställningen ”who cares!”. Utställningen vill inspirera unga människor till att agera för en hållbar, rättvis och fredlig värld.

Praktikanten kommer att spela en central roll i planeringen och genomförandet av utställningens exponering på flera platser runt om i Sverige. Hen kommer även att arbeta med genomförandet av en workshop i syfte att fördjupa deltagarnas kunskaper om det praktiska arbetet med att uppnå de Globala Hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Praktikanten kommer även att involveras i en rad andra projekt och evenemang som äger rum i Stockholm under våren och ha en viktig roll i det utbildningsarbete som bedrivs av stiftelsen.

Vissa resor kan komma att bli aktuella.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Intresse för frågorna som våra pristagare jobbar med;
– Initiativrik person som kan bidra till utveckling av projekt;
– Öppenhet och kommunikativ förmåga för att kunna representera oss i möten, seminarier och liknande situationer;
– Erfarenhet av att arrangera evenemang;
– En ”praktisk” person som kan utföra den fysiska monteringen av utställningen;
– Mycket goda kunskaper i engelska och svenska;
– Erfarenhet av IT och databaser, gärna Filemaker

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av arbete med utbildning
– Visat intresse för arbete med ungdomar
– Körkort
– Andra språkkunskaper, särskilt tyska
– Erfarenhet av grafisk design

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser