Svenska Afghanistankommittén – Avdelning Politik och Påverkan (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sak.se

När och omfattning:

Vårterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en biståndsorganisation med över 5000 medarbetare i Afghanistan varav över 99 procent är afghaner. I Sverige har vi 12 000 medlemmar och givare. Sida finansierar en stor del av verksamheten i Afghanistan som pågår i fjorton provinser år 2016. Vi ser till att flera miljoner människor får hälso- och sjukvård. 75 000 elever går i våra skolor, varav drygt hälften är flickor. Insatser för lokal demokrati och landsbygdsutveckling ingår. Vår framgång beror på uthållighet, engagemang samt den kunskap och lokala förankring vi fått under 35 år i landet. Mänskliga rättigheter, jämställdhet och det inkluderande samhället genomsyrar verksamheten. I Sverige arbetar vi med övergripande styrning, insamling, kommunikation och medlemsfrågor. Vi är aktiva i olika nätverk av civilsamhällets organisationer i Sverige, Europa och i Afghanistan. Arbetsplatsen finns på Malmgårdsvägen 63 i Stockholm, vid Vitabergsparken. Ca 20 personer arbetar på kontoret.

Vad innebär praktiken?

Arbetet inom olika nätverk av civilsamhällets organisationer som arbetar för Afghanistan och andra konfliktdrabbade länder och folk, är avgörande för SAKs genomslag hos politiker och beslutsfattare med påverkan för förändringar i politiken till fördel för det afghanska folket. Ett av nätverken, European Network of NGOs for Afghanistan ENNA, är verksamt inom EU. I samband med omorganisation av ENNA från formell NGO (enligt belgisk lag) med Brysselbaserat sekretariat, till virtuellt nätverk, har SAK tagit på sig rollen att leda ENNA i dess nya form.

Under ledning av SAKs landkontorschef i Stockholm och med handledning av policyhandläggaren, får praktikanten bidra till:

– Att upprätthålla kontakten med ENNAs medlemsorganisationer (f.n. 18 NGOs) runtom i Europa;
– Att moderera deras digitala inlägg (e-forum av design som ska beslutas);
– Att initiera debatt på aktuella teman samt att föra debatt till konklusion;
– Att bereda förslag om gemensamma kostnadsdelade aktioner för beslut;
– Att förbereda årligt F2F möte;
– Att medverka till att ENNA stärks som nätverk och även utökas med nya medlemsorganisationer.

I syfte att utöva denna roll, som biträdande ENNA-moderator/promotor, krävs att praktikanten skaffar sig kunskap om ENNAs medlemsorganisationer samt kartlägger andra NGOs i Europa som kan ha intresse för medlemsskap. Allt detta innebär att söka information, på nätet och genom att kontakta kunskapskällor, för att bidra till att upprätthålla ENNAs dynamik som påverkans-nätverk med inriktning på frågeställningar av analytisk karaktär. Visst samarbete krävs med kollegor och andra nätverk.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Sökande ska vara inskriven vid universitet/högskola, eller nyligen utexaminerats, och ha dokumenterat intresse och viss förståelse för internationella relationer och konfliktdrabbade sköra stater som Afghanistan;
– Färdigheter krävs i sökning på nätet, medverkan i e-forum av olika slag, hantering av stora mängder information samt analys, sammanställning och presentation av relevant information på överskådligt vis;
– Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska är krav, franska och/eller tyska är meriterande.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Språkkunskaper i franska och/eller tyska
– MFS, volontärarbete, studier, projektarbeten eller resor samt kunskaper om och intresse för Afghanistan är meriterande.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser