KFUM Sverige, kommunikation och internationella enheten (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.kfum.se

När och omfattning:

Vårterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

KFUM är en del av världens största ungdomsrörelse YMCA och världens största kvinnorörelse YWCA och samlar internationellt över 80 miljoner människor. KFUM erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov.

Inom ramen för Sveriges utvecklingssamarbete vill vi bidra till att skapa välfungerande YWCA- och YMCA-organisationer som kan spela en viktig roll i sina samhällen för att förbättra unga människors situation. För närvarande har vi pågående projekt i Togo, Zambia, Sydafrika, Ukraina, Belarus och Palestina.

Att skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas är ledstjärnan för all vår verksamhet. Det handlar om att sätta barn och unga i centrum, att låta dem ta plats och få utlopp för sina intressen och viljor.

I Sverige har KFUM 55 000 medlemmar i 250 föreningar över hela landet, är en partipolitisk obunden organisation och det nationella kansliet finns på Rosengatan 1 i Stockholm, nära T-bana Rådmansgatan.

Vad innebär praktiken?

Som praktikant hos oss blir du en del av arbetet med att stärka barn och unga. Du får handledning av erfaren kommunikatör och kommer samtidigt arbeta nära den internationella enheten.

Du kommer arbeta med och driva egna projekt som utvecklar både dig och KFUM-rörelsen och bli ett viktigt led i att skapa förståelse och engagemang inom rörelsen för det internationella utvecklingssamarbete som bedrivs.

Detta gör du tex genom att i delar av den lokala verksamheten synliggöra det internationella arbete som KFUM Sverige bedriver i sina utvecklingssamarbeten, samt som del av världens största ungdoms- och kvinnorättsorganisation. Detta bland annat genom att du omvärldsbevakar delar av våra världs- och europarörelser samt kommunicerar resultatet till KFUMs medlemmar i Sverige så som möjliga delegationer, kampanjer eller möten som årligen arrangeras i rörelsen. Du kommer att arbeta med metodutveckling kring denna brygga mellan internationellt och nationellt, och beroende på dina intressen och mål får du erfarenhet av olika verktyg som exempelvis content marketing, sociala medier och andra kommunikationsvägar. Du kommer också att tillsammans med medarbetare på KFUM Sverige kansli att arbeta fram former för stöd till lokala organisationer som har egna internationella verksamheter och bidra till utveckling av dessa.

Vi tycker det är viktigt att du växer och du kommer att få värdefulla erfarenheter av att arbeta inom det svenska civilsamhället och internationellt.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

Vi tror att du som är intresserad av kommunikation och vill utveckla dina skills inom området ytterligare samt brinner för att göra skillnad för unga kommer att trivas och ha en stimulerande praktiktid hos oss. För att kunna tillgodogöra dig praktiken på ett bra sätt bör du kunna kommunicera på svenska och engelska och vara både självständig och samarbetsinriktad, engagerad och nyfiken. Du trivs i dialog och kontakt med andra människor och har lätt för att gå från idé till handling. Du får gärna ha erfarenhet av studier eller arbete utomlands.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet från en ideell organisation/civilsamhället

– Vana att hantera sociala medier

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser