Sida – Enheten för stöd till civilsamhället, CIVSAM (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Vårterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling.

Enheten för stöd till civilsamhället arbetar tillsammans med svenska s.k. ramorganisationer (t.ex. Rädda Barnen, Naturskyddsföreningen, RFSU) för att främja ett starkt och livskraftigt civilsamhälle i våra samarbetsländer.

Vad innebär praktiken?

På CIVSAM strävar vi efter att våra praktikanter ska bidra till vårt löpande arbete och samtidigt få chanser att utveckla sina kunskaper inom en rad områden som rör hanteringen av det svenska biståndet till civilsamhället i våra samarbetsländer. Detta kan innebära att:

– delta i möten, seminarier och konferenser
– bistå i delar av Sidas bedömningar av ansökningar
– läsa och kommentera på handläggares utkast till beslut och bedömningar
– granska rapporter från projekt och program
– framtagande av informationsmaterial
– ta anteckningar på möten

Arbetsuppgifterna anpassas löpande efter praktikantens kunskaper och intresse, med hänsyn till enhetens arbetsbelastning.

När? Hur länge? Omfattning?

Vårterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Din utbildning ska vara relevant för Sida (t.ex. nationalekonomi, juridik, socialpsykologi, kommunikation, freds- och konfliktkunskap, statsvetenskap, utvecklingsfrågor).

– Engagemang för civilsamhällesfrågor, utvecklingsfrågor eller liknande: Du bör kunna uppvisa ett engagemang för relevanta frågor genom arbetslivserfarenhet eller erfarenhet av ideellt arbete (i Sverige eller utomlands).

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av utbildning eller arbete i annat land, helst i ett låginkomstland.

– Kunskaper i andra språk än engelska och svenska.

– Specialkunskap inom för enheten relevant område såsom jämställdhet, mänskliga rättigheter, konflikt, miljö och klimat.


Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s praktikantprogram. De som gör praktik genom FUF:s praktikantprogram erbjuds, parallellt med praktiken, olika kurser och seminarier. Moment som ingår är bl.a. en obligatorisk skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser