Seminarium 7/11: Agenda 2030 – den svenska samordningen

7 november, 2016 - kl. 18:00 till 19:30

Sverige jobbar både nationellt och internationellt för att uppnå de Globala målen. Det nationella genomförandet samordnas av Finansdepartementet och inkluderar kommuner och landsting, statliga myndigheter och Regeringskansliet. För det internationella arbetet kring målen ansvarar Utrikesdepartementet. Till nästa samtal i vår serie om Sveriges ansvar för Agenda 2030 har vi bjudit in Magnus Lennartsson, nybliven chef för enheten Global Agenda på UD.

Hur samordnas UD:s Agenda 2030-arbete med de tematiska prioriteringarna inom biståndet och den feministiska utrikespolitiken? Hur ser samarbetet med Finansdepartementet ut? Hur kan svenska myndigheter, civilsamhälle, företag och allmänheten engageras i arbetet med Agenda 2030?

Efter en inledning av Magnus Lennartsson ställer Lennart Wohlgemuth (FUF) och Hanna Hansson (Concord) frågor. Tid kommer även att ges till frågor från publiken.

När: Måndag 7 november kl. 18.00-19.30
Var: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm
Hur: Anmäl dig HÄR
(OBS! Då antalet platser är begränsat uppskattar vi om enbart de som med säkerhet vet att de kommer att komma anmäler sig. Anmäler du dig och får förhinder – meddela oss på fuf@fuf.se asap så att vi har möjlighet att ge annars outnyttjade platser till folk på väntelistan).

Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Varmt välkommen!

Dela det här:
Publicerat i Kalender