Förlängd ansökningstid till 8/1: Programansvarig för FUF:s Praktikantprogram sökes

Ansökningstiden för tjänsten som programansvarig förlängs till 8/1. Varmt välkommen med din ansökan!

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor, är en ideell förening vars syfte är att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete. Läs mer om oss på www.fuf.se

FUF:s Praktikantprogram
Praktikantprogrammet är en av fyra verksamhetsgrenar i FUF:s växande verksamhet. Genom programmet har FUF under de senaste tre åren förmedlat 160 praktikplatser till universitetsstudenter. Till nästa år har vi fått ökad finansiering för att driva Praktikantprogrammet, vilket bl.a. innebär att antalet platser kommer att öka. Praktiken sker på företag, myndigheter och organisationer som arbetar med globala utvecklingsfrågor. De som gör praktik genom FUF:s Praktikantprogram erbjuds, utöver praktiken, olika kompetensutvecklingsmöjligheter under terminens gång. Moment som ingår är en skräddarsydd förberedelsekurs, inspirationsträffar, workshops och nätverksmingel. Praktikantprogram finansieras av Sida och är en del av det nationella arbetet med att säkerställa tillgången på relevant kompetens inom svenskt utvecklingssamarbete på sikt. Det syftar också till att skapa ett ökat intresse för svenskt utvecklingssamarbete. Läs mer om programmet HÄR.

FUF söker nu en programansvarig som självständigt ska utveckla, driva och följa upp Praktikantprogrammet. Till din hjälp kommer du att ha administrativt stöd av en kollega som jobbar 20 % med Praktikantprogrammet. Det är därför bra om du har erfarenhet av arbetsledning/samordning eller är van vid täta samarbeten med kollegor. För programmet krävs goda kunskaper om svenskt internationellt utvecklingssamarbete – hur det bedrivs och vilka olika aktörer som jobbar inom sektorn. I och med den ökade finansieringen för Praktikantprogrammet inför nästa år blir det vår största verksamhetsgren och vi söker därför dig som har dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt leda och följa upp större projekt. Du ska också ha erfarenhet av att utveckla och leda utbildningsverksamhet. I denna rekrytering kommer vi även lägga stor vikt vid social kompetens och vana av att koordinera och samordna många aktörer på olika nivåer och flera parallella arbetsprocesser. Samtliga arbetsuppgifter kräver omfattande samverkan med kollegor, finansiären Sida, praktikarbetsplatser, studenter, universitet och utbildare; samt att du är en noggrann och van administratör.

Arbetsuppgifter:
– Aktivt underhålla och utöka FUF:s nätverk av arbetsplatser som tar emot praktikanter
– Annonsering och marknadsföring av praktikplatser och Praktikantprogrammet gentemot studenter, arbetsplatser och universitet genom exempelvis webb och sociala medier samt genom deltagande vid arbetsmarknadsdagar, mässor och andra informationstillfällen
– Rekrytering och tillsättande av omkring 70 praktikplatser per år
– Koordinering av, och kommunikation med, praktikarbetsplatser och praktikanter
– Planera programinnehåll och genomföra kurser, utbildningar och möten för antagna praktikanter samt praktiksökande studenter
– Hålla föreläsningar och föredrag om t.ex. Praktikantprogrammet, jobb inom utvecklingssektorn och utvecklingsfrågor
– Utveckla och agera stöd för praktikhandledarna
– Administration av samtliga processer kopplade till programmet
– Utvärdering och uppföljning av programmet, inklusive budgetuppföljning
– Arbetsuppgifter som är gemensamma för samtliga anställda – t.ex. kontorsadministration, att säkra finansiering, arbete inom seminarieverksamheten och att representera FUF i olika sammanhang

Krav:
– Examen från universitet eller högskola inom relevant område (med fördel tvärvetenskapligt fokus)
– Goda kunskaper om svenskt internationellt utvecklingssamarbete
– Dokumenterad erfarenhet av att självständigt planera, ansöka om, genomföra, följa upp och rapportera större projekt/program, inklusive budgetansvar
– Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och leda utbildningsverksamhet
– Dokumenterad erfarenhet av att koordinera och samordna många aktörer och parallella arbetsprocesser
– Mycket organiserad, självgående och drivande
– Van och noggrann administratör
– Mycket god svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:
– Erfarenhet av leda projekt eller verksamhet som finansieras av Sida
– Dokumenterad erfarenhet av arbete med RBM och LFA
– Dokumenterade erfarenhet av rekrytering
– Dokumenterad erfarenhet av att delta i utåtriktad verksamhet och informationsspridning
– Eget stort nätverk inom vår sektor
– Grundläggande kunskaper i WordPress och sociala medier
– Tidigare engagemang i föreningsliv/ideell verksamhet
– Erfarenhet av att ingå i något av Sidas resursbasprogram, t.ex. FUF:s Praktikantprogram

Tjänstens omfattning och rekryteringsprocess:
Tjänsten är en heltidstjänst placerad på FUF:s kansli i Stockholm, men du kommer att göra flera inrikesresor per termin i samband med kurstillfällen för praktikanterna och informationstillfällen. Visst arbete på kvällstid och helger förekommer. Tjänsten är en allmän visstidsanställning t.o.m. 2017-12-31 med chans till förlängning. Vi ser gärna att du kan börja jobba 2017-02-22. FUF följer Arbetsgivaralliansens kollektivavtal.

Skicka din ansökan till fuf@fuf.se senast 2017-01-08. Skriv ”Ansökan Praktikantprogrammet” i ämnesraden. Motivera tydligt i din ansökan hur du uppfyller kraven och eventuella meriter ovan. För eventuella frågor maila fuf@fuf.se. Vi planerar att genomföra intervjuer, arbetsprover och ta referenser under vecka 3 och 4. Samtliga sökande kommer att meddelas när tjänsten är tillsatt.

Dela det här:
Publicerat i Övrigt