28/3: Årsmöte med semmel-mingel

28 mars, 2017 - kl. 18:00 till 20:00

FUF är en medlemsorganisation och årsmötet är dess högsta beslutsfattande organ. Alla FUF-medlemmar har rätt rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet. Du som är medlem kan också inkomma med motioner inför mötet. Motioner ska vara FUF tillhanda senast 14 mars. Motioner mailas till fuf@fuf.se eller skickas per post till: Föreningen för Utvecklingsfrågor, Karlbergsvägen 66a, 113 35 Stockholm.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga HÄR en vecka innan årsmötet.

Efter årsmötet bjuder vi på semmel-mingel och berättelser från FUF-aktiva!
 
Varmt välkommen!

När: Tisdag 28 mars kl. 18-20
Var: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66a, Stockholm
Hur: Anmäl dig HÄR

Dagordning:

1. Val av ordförande för mötet
2. Fastställande av dagordning
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringspersoner
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016 och verksamhetsplan för 2017
7. Styrelsens ekonomiska rapport
8. Revisionsberättelse
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Motioner
11. Val av styrelse
12. Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter
13. Tillsättande av valberedning
14. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
15. Förslag på stadgeändring
16. Övriga ärenden

Dela det här:
Publicerat i Kalender