Seminarium 29/3: The devil in the details?

29 mars, 2017 - kl. 18:00 till 19:30

Innan år 2030 ska tre fantastiska saker genomföras i världen: extrem fattigdom ska utrotas, ojämlikheter och orättvisor ska minska och klimatkrisen ska lösas. Det är världens ledare är överens om. Därför kom de i september 2015 överens om 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Nu är det klart hur de 17 målen och de 169 delmålen ska mätas och följas upp, men vilka är indikatorerna och hur har man kommit fram till dem? Hur ser förutsättningar ut för att världens länder ska kunna samla relevant och tillförlitlig data och statistik som visar på måluppfyllelsen? Hur undviker vi att fokus i Agenda 2030-arbetet flyttar från målen till indikatorerna? Och hur påverkar resultaten öppenhet och användning av dem i länder där de riskerar att bli politiskt sprängstoff?

Statistiska Centralbyrån (SCB) representerar Sverige i den internationella expertgrupp som har tagit fram indikatorerna. Till nästa samtal i vår serie om Sveriges ansvar för genomförandet av Agenda 2030 har vi därför bjudit in Sara Frankl och Pernilla Trägårdh som båda arbetar med internationella frågor på SCB.

Efter en inledning av Sara Frankl och Pernilla Trägårdh ställer Stefan Dahlgren (utvärderingskonsult och tidigare Sida-medarbetare) frågor. Tid kommer även att ges till frågor från publiken.

När: Onsdag 29 mars kl. 18.00-19.30
Var: FUF:s kansli, Karlbergsvägen 66A, Stockholm
Hur: Anmäl dig HÄR

Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Varmt välkommen!

Dela det här:
Publicerat i Kalender