Sida – Avdelningen för Afrika – Power Afrika Project (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sverige har genom Sida åtagit sig att mobilisera en miljard US-dollar från 2015 till och med 2024 i syfte att bidra till ökad produktion och tillgång till förnybar energi i Afrika söder om Sahara. Det sker inom ramen för det amerikanska presidentinitiativet Power Africa med målet att ge ytterligare 300 miljoner människor i Afrika söder om Sahara tillgång till elektricitet. Förutom genom gåvobistånd skall Sida arbeta för att mobilisera resurser genom garantier och andra metoder som ökar produktion och tillgång till förnybar elförsörjning i Afrika söder om Sahara.

En projektorganisation etablerades för perioden 2015-2017 med särskilda resurser för att ansvara för samordningen av sidas satsning på Power Africa.

Vad innebär praktiken?

Under de senaste åren har antalet utvecklingsstrategier som har som mål eller delmål att öka produktion och tillgång till förnybarenergi ökat från fyra till tolv. Då projektet upphör, och insatshantering i större grad kommer att hanteras på ambassader, finns ett behov av att säkerställa kapacitet och kompetens inom Sida att bereda, följa upp och avsluta insatser inom förnybar energi.

För att bidra till att säkerställa kompetens kommer projektet etablera en Lärplatform / Knowledge Managment Platform (KMP) relaterat till förnybar energi och energieffektivisering som stöd och interaktionsplattform för kollegor i fält och på Sida som handlägger energiinsatser.

Syftet med KMP är att tillhandahålla relevant stöd så att insatser kan genomföras och följas upp med hög kvalité samt att bidra till lärande och förbättringar.

Praktikanten kommer att få en inblick i utvecklingsteori och praktik i vidare bemärkelse och specifikt relaterade till förnybar energi i Afrika; både lösningar för off-grid och on-grid inom teknikområden som solceller, vind, vattenkraft och geotermisk kraft.

Vi förväntar oss att praktikanten ska bidra till Power Africa-projektets resultat genom att vara behjälplig med olika arbetsinsatser, främst vad gäller etableringen av KMP men även delta i andra aktiviteter som projektet genomför. Vi förväntar oss att praktikanten sätter sig in i ämnesområdet och utvecklingsfrågor i allmänhet och deltar i policy och projektdiskussioner.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Förmåga att genomföra arbete som når överenskomna resultat

– Engagemant att söka kunskap och stöd som utvecklar egen kompetens

– God samarbetsförmåga

– God analytisk förmåga

– God kommunikatör

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av kompetensutveckling och nätverkande
– Kunskap om IT plattformar för lärande och nätverkande

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Övrigt, Praktikplatser