Sida – Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd – Enhet för Global Ekonomi och Miljö (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

htttp://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Enheten för global ekonomi och miljö, GECO, har ansvar för att genomföra strategier för ekonomiskt respektive miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, och hanterar omkring  1200 mkr per år. Bland GECOs samarbetspartners finns multilaterala organisationer, think tanks, myndigheter, internationella och svenska frivilligorganisationer.  GECO har ca 30 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Praktiken kommer att ha två huvudsakliga fokusområden:
1. Assistera i förberedelser och genomförande i markrättighetskonferens som ska hållas i Sverige med internationella deltagare

2. Assistera i insatshantering och dialog inom handelsområdet, med särskilt fokus på kopplingen handel och miljö/klimat. Detta arbete kan innebära allt från att vara behjälplig i analys av nya projekt/program inom ormrådet till att delta i nätverksarbete, anordna saminarier och möten samt bidra till rapportering inom området.

Praktiken syftar även till att ge kunskap om hur en strategi genomförs i praktiken genom samarbete med partners och avtal om insatser. Praktikanten kommer lära sig insatshanteringsprocessen, och få en fördjupad kunskap inom området inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling. Som praktikant på Sida erbjuds möjligheten att delta i en mängd seminarier och möten. Praktikanten bör vara inställd på att hantera skilda arbetsuppgifter, från protokollförande till tematisk analys – givetvis med stöd och handledning. Praktikanten kommer att tillhöra två ämnesinriktade arbetsgrupper men samarbeta med hela enheten.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Akademiska studier inom för verksamheten relevant område (nationalekonomi/handel, lantbruk eller liknande), gärna i en internationell kontext.

– Goda kunskaper i svenska och engelska.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av civila samhället eller internationella organisationer.

– Kunskap inom områden såsom internationella relationer, gender, miljö/klimat.

– Ytterligare språk.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser