Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet – IKFF (Praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.ikff.se/

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

IKFF är en internationell feministisk fredsorganisation som verkar för nedrustning och för kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete. IKFF Sverige erbjuder praktik som syftar till att ge studenter en inblick i praktiskt arbete med freds- och nedrustningsfrågor på lokal, nationell och internationell nivå. Vi erbjuder höstterminen 2017 en praktikplats på organisationens kansli i Stockholm.

Vad innebär praktiken?

Målet med praktiken är att ge en inblick i hur en ideell organisation som IKFF arbetar. Det inbegriper såväl det organisatoriska som det politiska arbetet. Exempel på arbetsuppgifter under praktiken är; omvärldsbevakning, research, skriva underlag för artiklar, publikationer, hemsida och andra kanaler, kontakt med lokalgrupper, delta i och rapportera från möten samt bistå i genomförandet av projekt.

Praktikanten arbetar nära kanslipersonalen och får på så sätt inblick i verksamhetens olika delar; det politiska, det organisatoriska, det internationella arbetet och kommunikationsarbetet. Praktikanten tilldelas en handledare.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Använder svenska och engelska obehindrat i skrift.
– Har en pågående utbildning i ämne med relevans för IKFF:s freds- och säkerhetspolitiska arbete.
– Har ett genuint intresse för att arbeta med fredsfrågor.
– Har kännedom om feministiska perspektiv.
– Är självgående, initiativrik och noggrann.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att vara aktiv inom en ideell organisation.

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Ytterligare språkkunskaper, särskilt franska och spanska.

Övrig information

Bifoga ett skrivprov i din ansökan (exempelvis ett PM, en artikel, del av uppsats på svenska) om du är intresserad av denna praktikplats. 

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser