LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) – Politik och påverkan (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.lsu.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att gemensamt förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer. Vår uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

LSU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos unga. Många utmaningar som ungdomsorganisationer möter kräver samarbete och förståelse över nations- och kulturgränser. Därför ser vi samarbeten med ungdomsorganisationer i världen som ett viktigt uppdrag.

Vad innebär praktiken?

LSU söker en praktikant för att bidra till vårt informationsarbete kring utvecklingsfrågor. Vårt arbete i frågorna innebär informationsspridning till unga, främst genom våra medlemsorganisationer, samt att öka ungas inflytande i utvecklingspolitiken. Som praktikant hos LSU arbetar du därmed både med pedagogiskt informationsspridning och vasst påverkansarbete.

Som praktikant kommer du att bidra till att stärka ungas kunskap om och inflytande över Sveriges arbete med Agenda 2030 genom att anordna seminarier och föreläsningar om främst utvecklingsfrågor och FN och nätverksträffar för relevanta aktörer. Du kommer även ges utrymme till mer kreativ former av utbildningar i samma frågor.

I uppgifterna ingår dessutom omvärldsbevakning, att sammanställa information om våra bevakningsområden samt utveckla våra nätverk med nationella och internationella samarbetspartners.

I mån av tid finns det även utrymme för praktikanten att delta även i andra aktiviteter inom ramen för LSUs globala arbete. Vilka det kan komma att bli kan styras utifrån praktikantens intresseområden.

Konkreta möjligheter till lärande för praktikanten som resultat av praktiken kommer framförallt att innefatta verktyg för omvärldsanalys, informationsinhämtning och nätverkande med både svenska och internationella aktörer. Vidare kommer praktiken erbjuda en inblick i hur en svensk ideell organisation jobbar med utvecklingsfrågor.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Du är student på universitetet/högskola eller nyutexaminerad gärna med inriktning mot internationella relationer, global kunskap, internationell politik eller utvecklingsstudier
– Du gillar att anordna seminarier och informationsinsatser
– Du är målmedveten och har en förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
– Du har internationell erfarenhet och interkulturell förståelse
– Du har goda kunskaper i engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Du är eller har varit engagerad i en av LSU:s medlemsorganisationer/ungdomsorganisation
– Tidigare erfarenhet från att praktiskt samordna seminarium/konferens.
– Kunskaper om FN-systemet
– Erfarenheter av internationell politik och/eller utvecklingsarbete
– Erfarenhet eller kunskap om postkolonialism
– Övriga språkkunskaper

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser