PeaceWorks – Volontärhandläggare (2 praktikplatser)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.peaceworks.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

PeaceWorks är en intersektionell och normkritisk fredsorganisation som arbetar för ett jämlikt och rättvist samhälle byggt på ickevåld där unga är organiserade och har inflytande. Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar fred samt genom att främja alternativ till förändring. För att uppnå detta arbetar vi med utbildning, stöd till ungas organisering, volontärutbyten och internationella samarbeten.

PeaceWorks fem fokusområden är följande:

– Ungas Organisering
– Antirasism
– Global rättvisa
– Ickevåld
– Feminism

För mer information om detta samt PeaceWorks vision, strategi och principer besök vår hemsida.

Vad innebär praktiken?

PeaceWorks söker två praktikanter som ska arbeta tillsammans med den internationella volontärhandläggaren i Stockholm. Som praktikant kommer du att få en bred erfarenhet och inblick i hur arbetet kan se ut i en ung fredsorganisation och hur PeaceWorks arbetar med volontärarbeten kopplat till global rättvisa både nationellt och internationellt.

Praktikanterna arbetar tillsammans med en anställd volontärhandläggare för att aktivt och uppsökande rekrytera volontärer och förmedla volontärplatser åt volontärer med placering runt om i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Arbetet inkluderar även att hålla kontinuerlig kontakt med våra internationella partners och volontärer runt om i världen samt att hålla i förberedande volontärkurser. Praktikanterna arbetar även med att stödja PeaceWorks övriga verksamhetsområden, såsom administration, informationsspridning och kommunikationsarbete i sociala medier.

Exempel på arbetsuppgifter:

– Behandling av intresseanmälningar och rekrytering av volontärer
– Samordna volontärutbyten och handlägga ansökningar
– Stödja och handleda volontärer som ska och är iväg
– Förbereda och utbilda volontärer som ska iväg
– Utveckla långsiktiga samarbeten med nationella och internationella partners
– Översättning av projektinformation samt tillhörande hemsideadministration
– Uppföljning och utvärdering av verksamheten
– Planering och genomförande av informationsaktiviteter
– Medlemsrekrytering
– Förberedelse samt genomförande av PeaceWorks löpande medlemsaktiviteter
– Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska göromål

Praktikanten kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö. Praktiken kräver att man tycker om att ta ansvar och initiativ, är duktig på att planera och att man trivs med socialt såväl som administrativt arbete. Internationella erfarenheter är meriterande.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Du delar PeaceWorks värderingar
– Du har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet.
– Internationella erfarenheter, tidigare engagemang inom andra civilsamhällesorganisationer samt erfarenhet av att skriva bidragsansökningar är meriterande.

Övrig information

Praktiken är förlagd till PeaceWorks kansli vid Slussen i Stockholm. Här arbetar vanligen 5 anställda och 4 praktikanter. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser