Right Livelihood-priset (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.rightlivelihoodaward.org/

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Right Livelihood-priset, även kallat det ”Alternativa Nobelpriset”, grundades 1980 för att hedra och stötta modiga människor och organisationer som på ett visionärt och föredömligt sätt arbetar för att lösa globala problem. Pristagarna gör stora insatser för demokrati, mänskliga rättigheter, hållbarhet och fred. Dr. Mukwege från Demokratiska Republiken Kongo, Astrid Lindgren och Gene Sharp är bara tre exempel av de nu totalt 166 pristagarna från 68 olika länder.

Priset är endast en första början på en långvarig relation med pristagarna där stiftelsen fortsätter att göra pristagarnas röster hörda i Sverige och i världen, stödjer de pristagare som hotas i sina hemländer för det arbete de bedriver, bistår dem i att stärka deras nätverk och sprider kunskap om pristagarnas arbete för att inspirera fler människor till att bidra till förändring.

Vad innebär praktiken?

Praktikanten kommer att bistå stiftelsens olika projekt som syftar till att utbilda människor om priset, pristagarna och deras arbete. Hen kommer även att vara involverad i arbetet runt en vandringsutställning, ”who cares!” som vill inspirera unga människor till att själva agera för en hållbar, rättvis och fredlig värld. Praktikanten kommer också få möjlighet att arbeta med en workshop med fokus på pristagarna, de Globala Hållbarhetsmålen och Agenda 2030. Praktikanten kommer även att vara involverad i program vid Bokmässan i Göteborg, arbetet kring tillkännagivandet av nya pristagare, planering av prisceremoni och program runt denna, liksom diverse kontakter och evenemang med tidigare pristagare.

Några kortare arbetsresor inom Sverige kan förekomma och eventuellt någon resa till vårt kontor i Geneve.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Intresse för frågorna som våra pristagare jobbar med;

– Initiativrik person som kan bidra till utvecklingen av projekt;

– Öppenhet och kommunikativ förmåga för att kunna representera oss i möten, seminarier och liknande situationer;

– Mycket goda kunskaper i engelska och svenska;

– Erfarenhet av att arrangera evenemang. En praktiskt lagd person som t.ex. kan hjälpa till med bygget av utställningen;

– Erfarenhet av IT och databaser, t.ex. Filemaker

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Andra språkkunskaper, gärna tyska, ses som meriterande;

– Erfarenhet av arbete med utbildning;

– Visat intresse för arbete med ungdomar och/eller styrelsearbete e d i någon frivilligorganisation;

– Bra på Excel, InDesign mm;

– Körkort.

Övrig information

Om du inte har möjlighet att få CSN under praktiken kan vi diskutera en lön i jämförbar nivå.

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser