Sida – Avdelningen för internationella organisationer och tematiskt stöd – Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati (praktikplats)

Plats:

Stockholm, Sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.sida.se

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Enheten för mänskliga rättigheter och demokrati, DEMO, har ansvar för att genomföra strategier som gäller särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering och hantera omkring 785 mkr per år. Enhetens portfölj innehåller idag ca 90 insatser. Bland samarbetspartners finns multilaterala organisationer, internationella och svenska frivilligorganisationer och partinära organisationer. Enheten har  drygt 20 medarbetare.

Vad innebär praktiken?

Praktiken syftar till att ge kunskap om hur en strategi genomförs i praktiken genom samarbete med partners och avtal om insatser. Praktikanten kommer lära sig insatshanteringsprocessen, få en fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och ICT. Lära sig grunderna i bra och hållbart utvecklingssamarbete. Praktikanten kan delta i möten och seminarier. Vara behjälplig i berednings och rapporteringsprocesser, bidra i löpande handläggningsuppgifter och analyser,  osv. Ordna seminarier, skriva protokoll. Praktikanten kommer att tillhöra en ämnesinriktad arbetsgrupp men kommer att samarbeta med hela enheten.

När? Hur länge? Omfattning?

Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Önskvärd kompetens/erfarenheter

– Akademiska studier inom för verksamheten relevant område
– Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande kompetens/erfarenheter

– Erfarenhet av civila samhället eller internationella organisationer
– Kunskap inom områden såsom internationella relationer, gender, mänskliga rättigheter, demokrati
– Ytterligare språk.

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser