Forum Syd – Generalsekreterarens stab

Plats:

Stockholm, sverige

Praktikarbetsplatsens hemsida:

http://www.forumsyd.org

När och omfattning:

Höstterminen 2017 - en termin, heltid

Info om praktikarbetsplatsen:

Forum Syd fungerar som en plattform för civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med bistånd och utveckling. Vi har kontor och programverksamhet i fem länder: Colombia, Kambodja, Kenya, Somalia och Vilnius (för arbete i Belarus), där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats. Forum Syd grundades 1995 och är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation. Tillsammans med våra cirka 160 medlemsorganisationer arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Vi vidareförmedlar bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i cirka 70 länder. Forum Syd bedriver även opinionsarbete för en rättvis och hållbar global utveckling.

Praktiken är på generalsekreterarens stab. Staben har ett övergripande ansvar för Forum Syds verksamhet och arbetar bland annat med att utveckla organisationens strategiarbete. Generalsekreterarens stab har även ansvar för både externa och interna kontakter. Förutom arbete med Forum Syds medlemsorganisationer och styrelse så ansvarar enheten för institutionella givare och olika nätverk. Som praktikant kommer du främst arbeta med frågor som rör Forum Syds medlemsorganisationer.

När? Hur länge? Omfattning?
Höstterminen 2017. En termin. Heltid.

Vad innebär praktiken?
Som praktikant på generalsekreterarens stab kommer du framför allt att arbeta med organisationens medlemsrekrytering. Under hösten 2017 planerar Forum Syd att starta ett projekt i syfte att få fler svenska civilsamhällesorganisationer att vilja bli medlemmar hos oss. Du kommer att få leda detta projekt med stöd från både staben och Forum Syds kommunikationsenhet. Du får praktisk erfarenhet av projektledning och kommunikation samt en god inblick i hur det är att jobba med ideella organisationer och bistånd.

Exempel på arbetsuppgifter:
– Planering och genomförande av ett större medlemsrekryteringsprojekt
– Planering och genomförande av Forum Syds årliga medlemsmöte
– Planering av seminarier och andra arrangemang för medlemmarna
– Arbeta med webbsidan – innehåll och uppdateringar

Önskvärd erfarenhet/kompetens:
– Påbörjad utbildning inom kommunikation, samhällsvetenskap eller utvecklingsstudier
– Erfarenhet av kommunikationsarbete
– Erfarenhet av projektledning
– Goda kunskaper i svenska
– God förmåga att analysera underlag
– Intresse för globala utvecklingsfrågor
– Tidigare engagemang eller arbete inom den ideella sektorn

Meriterande kompetens/erfarenhet:
– Erfarenhet av marknadsföring
– Erfarenhet av att skriva och ta fram budskap målgruppsanpassat
– Praktisk erfarenhet av webbpubliceringsverktyg

Övrig information

Praktiken ingår i FUF:s Praktikantprogram. Det innebär att parallellt med praktiken går praktikanten på olika kurser som FUF arrangerar. Detta sker på praktikarbetstid och är avtalat med praktikplatsen. Moment som ingår är bl.a. en skräddarsydd förberedelsekurs, nätverksträffar och karriärstips. Läs mer om programmet HÄR.

För att söka praktiken måste du vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola och läsa en 30 hp praktikkurs. Du ska kunna tillgodoräkna dig praktiken som högskolepoäng och vara försäkrad genom universitetet/högskolan. Praktiken är obetald och platsen går endast att söka via FUF.

Dela det här:
Publicerat i Praktikplatser