FILM: Latinamerika i en turbulent värld

Världen står inför stora utmaningar: politiska förändringar såsom Brexit och en ny administration i USA; konflikter som de i Syrien och Sydsudan; och människor som flyr från naturkatastrofer orsakade av klimatförändringar. Det diskuteras ofta hur Europa påverkas av dessa utmaningar, men mer sällan vad de får för följder i andra delar av världen. I denna seminarieserie riktar FUF fokus mot en kontinent i taget för att diskutera effekterna av den turbulenta världsutvecklingen.

Deltar gör Hans Magnusson, tf avdelningschef på Sida och latinamerikakännare med lång erfarenhet av att jobba på och med kontinenten. Lennart Wohlgemuth modererar.

Dela det här:
Publicerat i Referat & filmer